Styrk sagsbehandlingen på handicapområdet sammen med taskforcen

06-06-2024

Vil I udvikle jeres fælles faglighed i samarbejde med os? Taskforcen på handicapområdet tilbyder hjælp til at styrke sagsbehandlingen. Send jeres ansøgning senest 15. september 2024, og lad os udvikle kvaliteten sammen. Vi holder informationsmøde i august, hvor I kan høre mere.

Sagsbehandlingen er afsættet for kommunens arbejde med at hjælpe børn, unge og voksne med funktionsnedsættelser. Men det er også en kompleks og vanskelig opgave. Heldigvis ved vi meget om, hvordan man kan tilrettelægge arbejdet, så der sikres en stærk fælles faglighed og muligheder for løbende at udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen sammen.   

Er I blandt de mange kommuner, der har svært ved at skabe plads til udvikling i en presset hverdag, er det måske relevant for jer at samarbejde med taskforcen på handicapområdet om et analyse- og udviklingsforløb. Vi har et indgående kendskab til kommunernes vilkår og stor erfaring med at rådgive ind i den praksis, der er i den enkelte forvaltning.

Sådan foregår det

Taskforcen på handicapområdet er et samarbejde mellem Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsen, og har eksisteret i en årrække. I tæt dialog med kommunerne arbejder vi for at styrke sagsbehandlingen via forskellige tilbud og forløb, hvor vi sammen sætter fokus på at udvikle fagligheden og praksis.

Et analyse- og udviklingsforløb strækker sig over to år.

Forløbet indledes med, at taskforcen giver en analyse af kommunens sagsbehandling og kommer med anbefalinger til, hvordan kvaliteten i sagsbehandlingen kan styrkes.

Efter analysen samarbejder kommunen med taskforcen om et udviklingsforløb, hvor kommunen får hjælp til at realisere anbefalingerne.

I samarbejdet med taskforcen kan I forvente at få:

  • En analyse, der peger på kommunens styrker og udfordringer i sagsbehandlingen.
  • Anbefalinger til, hvordan jeres kommune kan styrke kvaliteten i sagsbehandlingen.
  • Hjælp til at styrke kvaliteten gennem redskaber, læringsaktiviteter, sparring og viden.

Analyse- og udviklingsforløbet har både fokus på kommunens konkrete sagsbehandling og på den faglige ledelse og styring af handicapområdet i kommunen.

Læs om forløbet og find ansøgningsmateriale


Informationsmøde 22. august

Er I interesserede i at høre mere om analyse- og udviklingsforløbet, inden I søger, så vær med til vores virtuelle informationsmøde den 22. august kl. 10:00 – 11:00. Her giver vi en nærmere præsentation af indholdet, og hvad I får ud af samarbejdet.

Tilmeld jer til mødet ved at skrive til taskforcehandicap@sbst.dk

Kommune om taskforceforløb

Samarbejdet med taskforcen har været afgørende for den socialfaglige udvikling i team børnehandicap. Som mange andre kommuner oplever vi også et stort pres på socialrådgiverne i den daglige praksis. Det betyder, at det kan være svært at få tid og overskud til at se på praksis i fugleperspektiv og foretage nødvendige ændringer og tilpasninger fælles i teamet. Her har taskforcen været med til at fastholde et udviklingsflow, der nemt kunne være gået tabt i en omskiftelig og hektisk hverdag.

- Projektleder i kommune, Team Børnehandicap

Kontakt

Anders Søberg
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her