Styrk sagsbehandlingen med VUM 2.0

06-03-2024

Ønsker I at styrke brugen af den opdaterede Voksenudredningsmetode i jeres kommune? Så kan I frem til 10. maj 2024 søge om et implementeringsforløb, og få hjælp til at sætte fokus på netop de områder, der udfordrer jeres arbejde med VUM 2.0.

Voksenudredningsmetoden er for mange kommuner et uundværligt værktøj, der er med til at sikre kvalitet og lovmedholdelighed i sagsbehandlingen.

Den nuværende udgave af Voksenudredningsmetoden (VUM 2.0) blev lanceret i 2020 og har fokus på helhedsorientering, retssikkerhed og borgerens egne mål for indsatsen og ønsker for fremtiden. Mange kommuner er begyndt at anvende VUM 2.0, og endnu flere forventer at tage den i brug de kommende år.

Er I blandt de kommuner, der har indledt implementeringen af VUM 2.0, men oplever udfordringer i arbejdet, kan I få hjælp af Social- og Boligstyrelsen i form af et implementeringsforløb.

Vi tilbyder nye forløb med opstart i august 2024. Ansøgningsrunden er åben frem til og med den 10. maj 2024.

Hvad er et implementeringsforløb?

I implementeringsforløbet arbejder kommunen sammen med Social- og Boligstyrelsen om at styrke brugen af VUM 2.0 på de områder, hvor kommunen særligt oplever udfordringer. Desuden får kommunen viden og redskaber til at fortsætte udviklingsarbejdet på egen hånd, efter samarbejdet med Social- og Boligstyrelsen er afsluttet.

Et implementeringsforløb strækker sig over et halvt år. Indledningsvist søger kommunen om én af fire pakker med hver deres fokus. Hvis ansøgningen imødekommes, vælger kommunen i samarbejde med styrelsen herefter de udviklingsområder, som kommunen ønsker at arbejde med i forløbet.

Forløbet bygges op af en række møder og workshops og rummer:

• En kort analyse, der viser styrker og udfordringer
• Rådgivning om implementeringsbarrierer og -drivkræfter
• Redskaber til at arbejde med prøvehandlinger
• Rådgivning om anvendelsen af VUM 2.0.

I kan læse mere om forløbets indhold, og hvordan I søger her på sbst.dk:

Find vejledning og ansøgningsskema her

Kontakt

Jesper Pilegaard
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her