Specialeprisen Socialviden er netop blevet udmeldt

07-05-2024

Der er behov for mere forskning og ny viden inden for socialområdet. For at sætte fokus på socialområdet som forskningsfelt belønnes årets bedste universitetsspeciale om et socialfagligt emne med prisen Socialviden 2024 og en check på 25.000 kr.

Skal vi løse de udfordringer, de store velfærdsområder står over for, har vi brug for både forskning og nytænkning. Det gælder i høj grad også socialområdet.

For at skærpe interessen for socialforskning inviteres landets nye universitetskandidater for anden gang til at konkurrere om prisen for det bedste speciale, der bidrager til ny viden og innovative løsninger på aktuelle socialpolitiske udfordringer.

Vinderen af prisen Socialviden 2024 modtager 25.000 kr. Desuden uddeles en 2. og en 3. præmie på hhv. 10.000 kr. og 5.000 kr.

”Ny viden er helt afgørende for udviklingen af socialområdet. Vi har hele tiden brug for at blive klogere og få inspiration – ikke mindst fra en ny generation af fageksperter, der måske kan være med til at pege på andre veje til at udvikle morgendagens sociale indsatser. Jeg glæder mig derfor meget til at se de nye bud fra årets kandidater,” siger Social- og Boligstyrelsens direktør Ellen Klarskov Lauritzen.     

Prisoverrækkelse sidst på året

Socialforskning er et bredt felt, men defineres her som forskning, der relaterer sig til børn, unge og voksne, der er socialt udsatte, har psykiske vanskeligheder eller har et handicap.

Et speciale inden for socialområdet kan eksempelvis handle om resultaterne af sociale indsatser, anvendelse af servicelovens paragraffer, offentlig forvaltning og økonomi inden for socialområdet, frivilligt socialt arbejde eller viden om sociale udsatte menneskers liv. Specialet må gerne – men behøver ikke – have snitflader til tilstødende velfærdsområder som sundheds-, beskæftigelses- eller uddannelsesområdet.

Det vil blive vægtet positivt, hvis specialet beskæftiger sig med socialt udsatte børn og unge.

Specialerne bedømmes af et bedømmelsesudvalg af forskere inden for socialområdet.

Prisoverrækkelsen vil foregå ved en ceremoni ultimo 2024.

Praktiske oplysninger

Kredsen af potentielle prismodtagere er universitetskandidater inden for samfundsvidenskabelige studieretninger, der har fået vurderet deres speciale i 2024 inden ansøgningsfristen. Genstandsfeltet for specialet skal være socialområdet i bred forstand, og specialet skal have relevans i forhold til aktuelle udfordringer inden for det danske socialområde.

Specialet skal være vurderet til karakteren 10 eller 12 og skrevet på enten dansk eller engelsk.

Man kan indstille sig selv til prisen (ansøge) eller blive indstillet af fx specialevejleder eller censor.

Frist: 2. september 2023 kl. 12.00.

Læs mere om prisen, og se de fulde ansøgningskriterier


FAKTA om prisen Socialviden

  • Social- og Boligstyrelsen uddeler prisen sammen med Social-, Ældre- og Boligministeriet.
  • Prisen er politisk vedtaget af partierne bag den politiske aftale ”Børnene Først”.
  • Prisen blev udmeldt for første gang i 2023 og uddeles nu årligt.

Kontakt

Julie Tang
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her