Skal I være VISO-leverandør?

04-06-2024

VISO forventer at igangsætte et nyt udbud på børn-, unge- og specialundervisningsområdet i andet halvår 2024. Overvejer jeres organisation at blive VISO-leverandør, så orienter jer i vores nye pjece. Her præsenterer vi opgaverne og udbudsprocessen. Både høringen og udbuddet annonceres i Social- og Boligstyrelsens nyhedsbrev.

VISO rådgiver inden for det specialiserede social- og specialundervisningsområde i sager, hvor der er brug for sparring og supplerende viden for at borgeren kan få den rette hjælp. Rådgivningen er gratis, og både kommuner, tilbud og borgere kan henvende sig.

Vi stiller også viden til rådighed gennem fx temadage og udgivelser.

I arbejdet trækker vi på vores landsdækkende netværk af specialister, der yder specialrådgivning og eventuelt supplerende udredning indenfor et område, hvor de har særlig høj ekspertise - fx en funktionsnedsættelse eller social problemstilling.

Leverandørerne kan være både private og offentlige aktører. 

Se oversigterne over de aktuelle leverandører

Få indblik i leverandøropgaven

Er jeres organisation interesseret i at blive VISO-leverandør - eller er I bare nysgerrige efter at vide,  hvad en VISO-leverandør egentlig laver? Så kan I få mere at vide i vores nye pjece, hvor vi giver et indblik i både rammerne og arbejdet. 

Læs bl.a. om VISOs målgrupper, hvordan udbudsprocessen foregår, hvilke opgaver VISO-leverandører udfører, og få et snapshot fra tre nuværende leverandører, der fortæller om deres erfaringer.  

Hent pjecen fra VISO

Nyt udbud på vej

Når VISO skal indgå kontrakter med leverandører, udbydes opgaverne efter reglerne i udbudsloven.

I sidste halvår 2024 forventer vi at igangsætte et nyt udbud af specialrådgivning og udredning vedrørende VISOs målgrupper på børn, unge og specialundervisningsområdet. Har VISO-opgaven vakt jeres interesse, så hold øje med Social- og Boligstyrelsens nyhedsbrev i sensommeren 2024. Her annoncerer vi det, når vi sender udbudsmaterialet i offentlig høring. Selve udbuddet forventer vi at offentliggøre i sidste halvdel af 2024, og det vil også blive annonceret i nyhedsbrevet.  

Læs mere om VISO og VISOs ydelser

Kontakt

Dorte Schou-Hansen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her