Sæt fokus på tværfagligt samarbejde om problematisk skolefravær

09-04-2024

Få inspiration til, hvordan man kan arbejde helhedsorienteret i sagsbehandlingen på børnehandicapområdet. Vær med enten den 14. eller 16. maj 2024, når taskforcen på handicapområdet inviterer til en virtuel temadag, hvor vi går tæt på de gode erfaringer for samarbejdet om problematisk skolefravær.

Børn og unge med fx ADHD og autismespektrumsforstyrrelser er i større risiko end deres jævnaldrende for at få et problematisk skolefravær.
 
Et større skolefravær kan medføre både social isolation fra kammeraterne og huller i viden og kompetencer. På den længere bane kan der blive tale om regulært skolefrafald, som ofte vil bremse mulighederne for uddannelse og beskæftigelse.

Skal det lykkes at iværksætte forebyggende indsatser, skal der skabes et tæt tværfagligt samarbejde mellem skole, PPR og myndighedsforvaltningen på børnehandicapområdet. Målet er at sikre en rettidig og helhedsorienteret indsats, så der kan sættes fælles mål for barnet og familien samt understøtte at barnet trives i hverdagen i skolens faglige og sociale fællesskaber.

Har I i jeres kommune lyst til at få viden og inspiration til at understøtte det gode tværfaglige samarbejde mellem myndighedsområdet og øvrige aktører, så vær med, når Social- og Boligstyrelsen i maj inviterer til en virtuel temadag, hvor vi sætter spot på den helhedsorienterede sagsbehandling på børnehandicapområdet med særligt fokus på problematisk skolefravær.

Det kan du opleve på dagen

På temadagen kan du høre to oplæg fra Ankestyrelsen. Det ene vil sætte fokus på de typiske udfordringer, der er ved sektoransvaret i forbindelse med problematisk skolefravær og det afgørende samarbejde mellem sektorerne.

Ankestyrelsens andet oplæg vil handle om de juridiske rammer, der har betydning i sager om problematisk skolefravær, herunder pligten til at foretage en helhedsvurdering og kravene til sagsoplysning.

Senere vil taskforcen på handicapområdet på baggrund af 15 udviklings- og analyseforløb give indblik i tanker og refleksioner om helhedsorienteret sagsbehandling og tværfagligt samarbejde på børnehandicapområdet.

VISO-specialist og psykolog Helle Bavnshøj vil med afsæt i erfaringer fra praksis zoome ind på fire centrale beskyttende faktorer for problematisk skolefravær. Oplægget præsenterer konkrete værktøjer.

Social- og Boligstyrelsen følger efter med et oplæg om en specifik model for at sikre en sammenhængende indsats for at afhjælpe problemer med skolefravær. Modellen er udviklet i forbindelse med projektet Samarbejde og indsatser til børn og unge med bekymrende skolefravær fra 2021 i Social- og Boligstyrelsen.

Temadagen rundes af med et oplæg fra Slagelse Kommune som vil tage udgangspunkt i gode praksiserfaringer med arbejdet om problematisk skolefravær hos elever med handicap, som autisme og ADHD.

Praktiske oplysninger

Temadagen er gratis og henvender sig til dig, der er kommunal myndighedsleder, faglig koordinator, udviklingskonsulent eller sagsbehandler, og som beskæftiger dig med problematisk skolefravær på børnehandicapområdet eller i samarbejdet mellem almen- og børnehandicapområdet i det daglige.

Programmet tager alene afsæt i socialområdets lovgivning.

Temadagen afholdes virtuelt via Zoom. Man kan deltage enten den 14. eller 16. maj 2024, begge dage fra kl. 8.30 – 12.45. Det er med samme program, og man kan derfor deltage der, hvor det passer bedst. 

Se programmet og tilmeld dig temadagen 14. maj

Se programmet og tilmeld dig temadagen 16. maj

Link til deltagelsen sendes ud senest kl. 8.00 på dagen for temadagens afholdelse.

Om taskforcen på handicapområdet

Taskforcen er et samarbejde mellem Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsen. Taskforcen afholder fire årlige temadage for kommunerne, hvor der tages afsæt i et tema inden for sagsbehandling på handicapområdet.

Taskforcen tilbyder også kommunerne korte læringsforløb samt lange analyse- og udviklingsforløb, der kan søges på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Læs mere om taskforcens tilbud

Mathilde Marie Andersen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her