Sådan kan I formidle de nye børnevenlige indgange på nettet

11-03-2024

Alle kommuner skal fra 1. april 2024 have en indgang for børn og unge på deres hjemmeside. Et nyt inspirationskatalog fra Social- og Boligstyrelsen giver forslag til, hvordan den nye indgang kan udbredes til kommunens børn og unge. Læs fx om brug af sociale medier og lokal presse, og se de konkrete input til postkort og plakater.

Har man som barn eller ung brug for hjælp og vejledning, skal det være let at finde ud af, hvordan man får kontakt til kommunen, hvis man ikke oplever, at man kan gå til de voksne, man kender.

Som en del af barnets lov skal alle kommuner pr. 1. april 2024 derfor have etableret en let tilgængelig og børnevenlig indgang på deres hjemmeside.

Landsdækkende kampagne i april-september

For at gøre børn og unge opmærksomme på de nye digitale indgange til kommunerne lancerer Social- og Boligstyrelsen en landsdækkende oplysningskampagne. Kampagnen, der kaldes Din side, lanceres som del af aftalen om Børnene Først og vil løbe fra 1. april til september 2024.

Kampagnen får en landings-side på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside, hvor børnene og de unge kan finde vej til den digitale indgang i deres egen kommune.

Inspirationskatalog med input og forslag

For at understøtte kommunerne i at gøre deres digitale indgang synlig for kommunens børn og unge udgiver Social- og Boligstyrelsen nu et kort inspirationskatalog. Her giver vi input til, hvordan I lokalt kan udbrede kendskabet til den nye digital indgang samtidigt med at den nationale kapagne lanceres.  

Kataloget er praksisorienteret og meget konkret.

Den første del af kataloget giver ideer til, hvordan I kan sammensætte en lokal kampagne gennem brug af bl.a. sociale medier, kommunens egne kanaler, events og lokal presse.

Den anden del af kataloget rummer en liste over forskellige specifikke indholdselementer, der kan indgå i en lokal kampagne. Her finder I fx konkrete tekster, der egner sig til forskellige sociale medier og målgrupper. Der er også adgang til filer til plakater og postkort, I nemt kan færdiggøre og printe, og en lille filmpakke.

Alle forslag tager udgangspunkt i, at jeres lokale udbredelse af den lettilgængelige indgang skal være der, hvor børn og unge – og de professionelle/frivillige voksne tættest på børnene – befinder sig, enten digitalt eller fysisk.

Brug elementerne som I vil

Etableringen af den nye børnevenlige indgang på kommunens hjemmeside kan løses på mange måder, og det kan formidlingen af den også.

Den enkelte kommune kan derfor frit plukke de elementer ud, der giver mening lokalt og enten bruge dem, som de er eller omarbejde dem. I kan naturligvis også lave jeres helt egen løsning.

Hent inspirationskataloget om formidlingen

Social- og Boligstyrelsen har tidligere i år udgivet et katalog med inspiration til, hvilke elementer en digital indgang til børn og unge kan indeholde, og hvordan den kan se ud for, at den er lettilgængelig, synlig og børnevenlig.

Hent inspirationskataloget om elementerne til indgangen

 

 

 

Kontakt

Louise Lau Justesen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her