Pulje: Udbredelse af familiehuse

03-04-2024

Der er udmeldt en ansøgningspulje til udbredelse af familiehuse i hele landet. Et familiehus kan være både en fysisk bygning og et organisatorisk samarbejde. Ansøgningsfrist: 6. juni 2024 kl. 12.

Børnefamilier kan have mange kontaktflader med det offentlige. Det skaber behov for koordinering, særligt for familier i en sårbar eller udsat position.

Social- og Boligstyrelsen har på den baggrund udmeldt en ansøgningspulje på 91,5 mio. kr. til at understøtte kommunernes udbredelse af familiehuse.

Hensigten med et familiehus er at gøre kommunens tilbud på småbørnsområdet lettere tilgængelige. Et familiehus kan være en fysisk indgang til kommunens tilbud, men kan også etableres organisatorisk som et formaliseret, tværsektorielt samarbejde på småbørnsområdet.

Der kan både søges midler til etablering af et familiehus eller udvidelse af et eksisterende familiehus.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er kommende forældre og forældre med børn, primært forældre til børn i alderen 0-6 år, herunder særligt forældre, som har brug for en mere individuel og håndholdt hjælp til at være en familie.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 6. juni 2024 kl. 12.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner

Ansøgende kommuner skal være opmærksomme på, at der skal anvendes MitID Erhverv (med kommunens CVR-nummer) ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

Webinarer om puljen

Interesserede kommuner inviteres til at deltage i et webinar, hvor der orienteres nærmere om puljen. Webinaret afholdes både i april og maj.

Læs mere om webinar 15. april og find link til deltagelse

Læs mere om webinar 23. maj og find link til deltagelse

Der holdes desuden et webinar med specifikt fokus på samarbejder mellem civilsamfundsorganisationer og kommuner om familiehuse.

Læs mere om webinar 6. maj og find link til deltagelse

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her