Pulje: Tilskud til sommerferiehjælp

21-02-2024

Der er udmeldt en ansøgningspulje til afvikling af sommerferieophold og opfølgende sociale aktiviteter for socialt udsatte familier. Ansøgningsfrist: 4. april 2024 kl. 12:00.

Social- og Boligstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 11 mio. kr. til afvikling af sommerferieophold og opfølgende sociale aktiviteter. Puljen skal bidrage til, at socialt udsatte familier kan få hverdagen til at hænge bedre sammen og udvide deres sociale netværk.

De opfølgende sociale aktiviteter afvikles i perioden efter sommerferieopholdet med henblik på at fastholde og udvikle kontakter og netværk, og forbedre familiernes trivsel.

Ansøgningspuljen udmøntes én gang hvert andet år med to års bevillinger og med en toårig projektperiode. Ansøgningspuljens bevilling er fordelt ligeligt over de to år, således at der er 5,5 mio. kr. i 2024 og 5,5 mio. kr. i 2025.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er socialt udsatte familier med hjemmeboende børn, som ikke selv har mulighed for, eller overskud til, at arrangere sommerferieophold.

Familierne kan fx være præget af misbrugsproblemer, psykisk sårbarhed, mistrivsel, social isolation, økonomiske problemer mv.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 4. april 2024 kl. 12:00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af frivillige sociale foreninger og organisationer samt almennyttige boligforeninger, der arrangerer og gennemfører ferieophold og opfølgende sociale aktiviteter for socialt udsatte familier.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes MitID Erhverv (med foreningens CVR-nummer) ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger via Tilskudsportalen. 

Læs mere om puljen

Informationsmøde

Der vil være mulighed for at deltage i virtuelt informationsmøde den 5. marts 2024 kl. 14.00-15.00.

Tilmelding til informationsmøde

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her