Pulje: Tolkning til borgere med grønlandsk baggrund

22-05-2024

Der er udmeldt en ansøgningspulje til at styrke tolkning for borgere med grønlandsk baggrund, der bor i Danmark. Puljen skal understøtte formidlingen af tolkebistand og styrke kompetenceudviklingen af tolke. Ansøgningsfrist: 9. august 2024 kl. 12.

Der findes i dag ikke en samlet enhed for information om og adgang til tolkning målrettet borgere med grønlandsk baggrund i Danmark. Både private og myndigheder skal derfor selv finde egnede tolke, når der er behov for det. Det kan fx være i forbindelse med sager på social- og sundhedsområdet.  

Samtidig kan kapaciteten af tolke, der har de rette kvalifikationer, være begrænset.

Social- og Boligstyrelsen har på den baggrund udmeldt en ansøgningspulje, der skal styrke viden og informationen om tolkebistand på området og desuden støtte kompetenceudvikling af tolke.

Ansøgningspuljen er på 5,8 mio. kr., hvor midlerne fordeler sig med 1,45 mio. kr. årligt i perioden fra 2024 til og med 2027.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er borgere i Danmark med grønlandsk baggrund, der har behov for tolkebistand.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er organisationer i form af selvejende institutioner, NGO’er, frivillige organisationer, foreninger mv. Offentlige myndigheder og institutioner samt enkeltpersoner er ikke omfattet af ansøgerkredsen.

Ansøger kan indgå samarbejde med andre aktører inden for ansøgerkredsen.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes MitID Erhverv (med foreningens CVR-nummer) ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger. 

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 9. august 2024 kl. 12:00.

Læs mere om puljen


Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen afholder et virtuelt informationsmøde om puljen den 18. juni 2024 kl. 10:00-10:45, hvor der orienteres nærmere om ansøgningsprocessen.

Tilmeld dig informationsmødet

 

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her