Pulje: Teknologi til brugen af livshistorier på plejehjem

22-03-2024

Der er udmeldt en ansøgningspulje til udbredelse af teknologi, der kan styrke brugen af livshistorier på plejehjem. Puljen tager specifikt sigte på mennesker med demens og deres pårørende. Ansøgningsfrist: 10. maj 2024 kl. 12:00.

Alle mennesker har en livshistorie, som er med til at skabe og befæste den enkeltes identitet. Borgere med demens kan imidlertid have svært ved at opretholde deres selvforståelse, fordi de ofte mister mange af deres erindringer.

Brugen af livshistorier i interaktionen med mennesker med demens bidrager til at vække erindringer og skaber nærhed, tryghed og meningsfuldt samvær. Kendskab til borgernes livshistorier er grundlæggende for den personcentrerede omsorg i ældreplejen og er afsæt for en meningsfuld daglig pleje, omsorg og aktivitetsplanlægning.

Digitale løsninger og andre former for teknologi kan medvirke til at styrke brugen af livshistorier, så man bedre kan sikre, at borgeren får en hverdag, som er tilpasset til deres ønsker og behov.

På den baggrund har Social- og Boligstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen udmeldt en ansøgningspulje på 11.2 mio. kr. til udbredelse af teknologi, som kan understøtte livshistorier.

Der kan søges om støtte til udbredelse af eksisterende teknologi, herunder digitale og virtuelle løsninger, som kan styrke brugen af livshistorier. Der kan desuden søges om støtte til udgifter, som er nødvendige for at tilpasse eksisterende teknologi på plejehjem.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er mennesker med demens på plejehjem og deres pårørende.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 10. maj 2024 kl. 12:00. 

Hvem kan søge?

Kommuner, private leverandører af plejehjem og selvejende institutioner i ældreplejen.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes MitID Erhverv (med organisationens/kommunens CVR-nummer) ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger via tilskudsportalen.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

Informationsmøde

Der vil være mulighed for at deltage i virtuelt informationsmøde den 9. april 2024 kl.9.00-9.45, hvor man kan høre nærmere om puljen og ansøgningsprocessen.

Tilmelding til informationsmøde

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her