Pulje: Støtte til særlige sociale formål (SærligSoc)

25-04-2024

Der er udmeldt en ansøgningspulje til særlige sociale formål (SærligSoc). I år gives der støtte til gruppebaserede forløb for børn, unge eller voksne med samme type livsudfordring. Ansøgningsfrist: 16. august 2024 kl. 12.

Social- og Boligstyrelsen har netop udmeldt en ansøgningspulje til frivillige landsdækkende organisationer og foreninger med et socialt formål.

Ansøgningspuljens formål er at styrke den samlede sociale indsats i samfundet gennem tilskud til frivilligt socialt arbejde. Der ydes tilskud til projekter, der styrker den frivillige ulønnede indsats og samtidig forebygger og afhjælper sociale problemer inden for årets tema.

Der er foreløbig afsat 8,9 mio. kr. til puljen. Det endelige beløb afhænger af regnskabet for Danske Spil og Klasselotteriet for 2023 og kendes først i juni 2024.

Puljens tema

Ansøgningspuljens tema i år er gruppebaserede forløb for sårbare børn, unge eller voksne med samme type livsudfordring. Forløbene skal have fokus på deltagernes gensidige støtte gennem samtale og aktiviteter.

Det er et krav, at forløbene er båret af den frivillige indsats i organisationen og faciliteres af frivillige.

Hvem kan søge?

Ansøgerkredsen er frivillige organisationer, foreninger eller lignende med et socialt formål, der er landsdækkende, har et landsdækkende sigte og/eller dækker et større geografisk område.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes MitID Erhverv (med den ansøgende organisations CVR-nummer) ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger via Tilskudsportalen.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er mennesker, der har sociale problemstillinger eller er i en svær livssituation.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist mandag den 16. august 2024 kl. 12.00.

Få mere at viden om puljen


Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen afholder virtuelt informationsmøde 20. juni 2024 kl. 13:00, hvor der orienteres nærmere om puljen og ansøgningsprocessen.

Tilmeld dig informationsmødet

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her