Pulje: Støtte til landsdækkende frivillige sociale organisationer (ULFRI) 2024

11-03-2024

Social- og Boligstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje til støtte til landsdækkende frivillige sociale organisationer (ULFRI). Ansøgningsfrist: 22. april 2024 kl. 12.00.

Social- og Boligstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje til driftsstøtte. Formålet med ansøgningspuljen er at fremme den frivillige sociale indsats i landet ved at styrke landsdækkende frivillige organisationer, der har et socialt formål.

Det forventes, at de støttede organisationer yder konkret støtte til målgruppen og generel interessevaretagelse af målgruppens fællesinteresser.

Ansøgningspuljen er ca. 66,9 mio. kr. Det endelige beløb til udmøntning afhænger af regnskabet for Danske Spil og Klasselotteriet for 2023. 

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er borgere, som har lovligt ophold i Danmark, og som har behov for en social indsats.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 22. april 2024 kl. 12:00.

Hvem kan søge?

Ansøgerkredsen er landsdækkende frivillige sociale organisationer, der yder en social indsats for en målgruppe inden for det sociale område.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes MitID Erhverv (med organisationens CVR-nummer) ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger via tilskudsportalen.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

Informationsmøde

Der vil være mulighed for at deltage i virtuelt informationsmøde den 21. marts 2024 kl. 15.00-15.45. På mødet vil ansøgningsprocessen og -materialerne for puljen blive gennemgået. Der vil også blive orienteret om ændringer til puljen. 

Tilmelding til informationsmøde

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her