Pulje: Øget tryghed og sikkerhed på socialpsykiatriske botilbud

11-06-2024

Der er udmeldt en ansøgningspulje til indkøb af og instruktion i brug af sikkerhedsudstyr på socialpsykiatriske botilbud. Ansøgningsfrist: 5. september 2024 kl. 12.

Trods mange tidligere tiltag har der gennem flere år været flere voldsomme episoder på socialpsykiatriske botilbud, nogle med døden til følge.

Social- og Boligstyrelsen har på den baggrund udmeldt en ansøgningspulje på 29,1 mio. kr. til sikkerhedsudstyr og andre sikkerhedsforanstaltninger på socialpsykiatriske botilbud.

Der kan søges om støtte til forskellige typer tiltag, der kan bidrage til at øge trygheden og sikkerheden på botilbuddene ved at mindske risikoen for voldsomme episoder mellem beboerne eller understøtte tryghed og sikkerhed hos personalet.

Fx kan der søges støtte til særlig indretning af de fysiske rammer, der tager højde for beboernes behov og udfordringer, eller til tekniske hjælpemidler som fx alarm- og overvågningssystemer. Der kan også søges om støtte til instruktion i korrekt brug af sikkerhedsudstyr.

Tiltagene skal supplere tilbuddets daglige recovery-orienterede og rehabiliterende samarbejde mellem beboere og medarbejdere om det voldsforebyggende arbejde samt understøtte tilbuddets fortløbende fokus på arbejdet med det gode arbejdsmiljø.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er medarbejdere og beboere på socialpsykiatriske botilbud.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 5. september 2024 kl. 12:00.

Hvem kan søge?

Puljens ansøgerkreds er kommunale, regionale, private og selvejende socialpsykiatriske botilbud.

Ansøgende kommuner og regioner skal være opmærksomme på, at der skal anvendes MitID Erhverv (med kommunens eller regionens CVR-nummer) ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Læs mere om puljen


Informationsmøde

Der afholdes et virtuelt informationsmøde den 15. august 2023 kl. 10:00 – 11:30.

På mødet får I: 

  • Generelle informationer om puljen
  • Oplysninger om krav til ansøgere og deadlines
  • Gennemgang af puljematerialerne
  • Information om hvordan man søger puljen via vores Tilskudsportal.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Tilmelding til informationsmøde

 

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her