Pulje: Koloniophold mv. for børn og unge med handicap

13-03-2024

Der er udmeldt en ansøgningspulje til støtte af koloniophold, familieferier og kursusvirksomhed for børn og unge med handicap og deres familier (”Handicappuljen”). Ansøgningsfrist: 23. april 2024 kl. 12:00.

Social- og Boligstyrelsen har udmeldt den såkaldte ”Handicappulje”, der yder støtte til koloniophold, familieferie i ind- og udland og kursusvirksomhed for børn og unge med handicap.

Ansøgningspuljen udmøntes med inddragelse af et bevillingsudvalg bestående af repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer og Sjældne Diagnoser.

Midlerne er afsat på finansloven for 2024.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er børn og unge under 25 år, der har et handicap og deres forældre og søskende.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 23. april 2024 kl. 12:00.                     

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger. Enkeltpersoner/familier, der ønsker at søge, skal henvende sig til deres  organisation/forening.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes MitID Erhverv (med foreningens CVR-nummer) ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger. 

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen afholder et virtuelt informationsmøde om puljen den 3. april 2024 kl. 13:30-14:15, hvor der orienteres nærmere om ansøgningsprocessen.

Tilmeld jer informationsmødet

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her