Pulje: Frivilligt socialt arbejde (PUF)

18-04-2024

Der er udmeldt en ansøgningspulje til støtte af frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker eller mennesker i en svær livssituation. Ansøgningsfrist: 31. maj 2024 kl. 12.

Social- og Boligstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 51,3 mio. kr. til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte projekter, der bidrager til at forebygge og afhjælpe problemer for mennesker, som er socialt truede eller befinder sig i en svær livssituation.

Det forventes, at projekterne sætter fokus på at opnå positive resultater for målgruppen gennem frivilligt arbejde. Det kan fx være støtte til forskellige former for netværksdannelse, sociale aktiviteter eller rådgivning, der giver målgruppen bedre livsbetingelser.

Ansøgere kan søge om tilskud inden for følgende områder:

  • Rådgivning og selvhjælp til udsatte borgere.
  • Sociale aktiviteter for udsatte børn, unge og familier.
  • Sociale aktiviteter og samvær for udsatte voksne.
  • Inklusion af udsatte borgere i frivillige fællesskaber.

Ansøgningspuljens samlede bevilling fordeles på de fire områder efter ansøgningsfristens udløb.

Målgruppe

Målgruppen for de projekter, der kan opnå tilskud fra den samlede ansøgningspulje, er socialt truede mennesker, herunder sårbare grupper af børn og unge, eller mennesker i en svær eller udsat livssituation.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 31. maj 2024 kl. 12:00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivillige organisationer, foreninger og andre initiativer, herunder frivilligcentre, der tager initiativ til frivilligt socialt arbejde med målgruppen.

OBS: Ansøgere med tilknytning til henholdsvis Kirkens Korshær og KFUM’s Sociale Arbejde skal gøre brug af den særskilte pulje i tilskudsportalen tilknyttet finanslovskonto § 15.71.47.20. Øvrige ansøgere skal ansøge puljen tilknyttet finanslovskonto § 15.71.47.10.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes MitID Erhverv (med den ansøgende organisations CVR-nummer) ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger via tilskudsportalen.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

Informationsmøde

Der vil være mulighed for at deltage i et virtuelt informationsmøde den 2. maj 2024.

På mødet får I:

  • Generel information om puljen
  • Oplysning om krav til ansøgere og deadline
  • Gennemgang af puljematerialerne
  • Information om hvordan man søger puljen via vores Tilskudsportal

På informationsmøde vil der være mulighed for at stille generelle spørgsmål om puljen, men der vil ikke kunne svares på konkrete spørgsmål om specifikke projekter.

Tilmelding til informationsmøde

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her