Pulje: Flere ind i fællesskaber gennem lokale partnerskaber

21-03-2024

Der er udmeldt en ansøgningspulje, der skal skabe mere inkluderende fællesskaber for mennesker i udsatte og sårbare situationer. Ansøgningsfrist: 8. maj 2024 kl. 12:00.

Mennesker i udsatte og sårbare positioner risikerer ofte at stå uden for samfundets almindelige fællesskaber.
 
Social- og Boligstyrelsen har derfor nu udmeldt en ansøgningspulje, der skal skabe mere inkluderende fællesskaber i civilsamfundet. Det skal ske via lokale partnerskaber, der skal mobilisere frivillige foreninger og andre lokale aktører eksempelvis inden for kultur- og uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, region og kommune.

Ideen er at understøtte, at udsatte borgere i højere grad får mulighed for at indgå i selvvalgte og meningsfulde aktiviteter, hvor de kan bidrage med de ressourcer, de har - og derigennem øge deres netværk, trivsel og livskvalitet.

Der er afsat 14,6 mio. kr. til puljen.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er mennesker i udsatte og sårbare positioner, herunder mennesker med handicap.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er torsdag 8. maj 2024 kl. 12:00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivilligcentre og andre civilsamfundsorganisationer, der har en lokal infrastruktur, som de lokale partnerskaber kan bygge ovenpå.

Der skal derfor være tale om organisationer af en vis størrelse. De skal samtidig have både et bredt kendskab og god kontakt til det lokale foreningsliv og kunne varetage en understøttende funktion over for de lokale foreninger i samme grad som et frivilligcenter.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes MitID Erhverv (med foreningens CVR-nummer) ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger via tilskudsportalen.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

Informationsmøde

Der vil være mulighed for at deltage i virtuelt informationsmøde onsdag 10. april 2024 kl. 10.00-11.00. Her kan man høre mere om puljen og ansøgningsprocessen.

Tilmelding til informationsmødet

 

 

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her