Pulje: Etablering af nye frivilligcentre

03-06-2024

Der er udmeldt en ansøgningspulje til støtte af nye frivilligcentre (ETFRI). Et frivilligcenter er en selvejende institution eller frivillig forening, der fremmer det lokale frivillige sociale arbejde mv. Ansøgningsfrist: 16. august 2024 kl. 12.

Social- og Boligstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 1,88 mio. kr. 

Puljens formål er at støtte etablering af nye frivilligcentre, der skal gøre det lettere for den enkelte borger at engagere sig i frivilligt socialt arbejde og styrke samspillet mellem kommuner og frivillige foreninger på det sociale område.

Et frivilligcenter er en selvejende institution eller frivillig forening, som arbejder i et afgrænset lokalområde – typisk en kommune. Et frivilligcenter har til formål at støtte, synliggøre, udvikle og fremme det lokale frivillige sociale arbejde og foreningsliv, som har et socialt sigte. Med andre ord retter frivilligcentrenes tilbud sig mod foreninger og mod mennesker, der vil være frivillige eller vil i kontakt med et hjælpetilbud i en frivillig forening.

Social- og Boligstyrelsen forventer, at der med ansøgningspuljen kan etableres to nye frivilligcentre, der i forlængelse af projektperioden kan kvalificere sig til at blive optaget på ordningen for grundfinansiering af etablerede frivilligcentre (FRIG).

Målgruppe

Målgruppen er borgere, der har gavn af frivilligt socialt arbejde, og borgere og sammenslutninger, som enten selv er engageret i frivilligt socialt arbejde eller har ønsker herom.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 16. august 2024 kl. 12:00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner, frivillige foreninger, selvejende institutioner og enkeltpersoner, der tager initiativ til etablering af et nyt frivilligcenter, og som kan dokumentere en kommunal medfinansiering på minimum 190.000 kr. i det første etableringsår og 270.000 kr. i det andet etableringsår.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen


Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen afholder virtuelt informationsmøde den 20. juni 2024 kl. 14.00 – 15.00, hvor der orienteres nærmere om puljen og ansøgningsprocessen.

Tilmeld dig informationsmødet

 

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her