Pulje: Driftsstøtte til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger

21-03-2024

Der er udmeldt en ansøgningspulje til driftsstøtte til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger samt landsdækkende foreninger for en eller flere sjældne diagnoser. Ansøgningsfrist: 22. april 2024 kl. 12.00.

Social- og Boligstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje til driftsstøtte, som kan søges af landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger (handicap-delpuljen) samt landsdækkende foreninger for én eller flere sjældne diagnoser (sjældne-delpuljen). Ansøgningspuljen er også kendt som ”ULHAN”.

Formålet med ansøgningspuljen er at yde driftsstøtte, så puljemodtagerne kan styrke deres arbejde på det sociale område i form af generel interessevaretagelse og konkrete aktiviteter for personer med handicap.

Ansøgningspuljen er delt op i to delpuljer:

  1. Landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger (97,6 pct.)
  2. Landsdækkende foreninger for én eller flere sjældne diagnoser eller sjældne handicap (2,4 pct.)

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er personer med handicap og pårørende.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 22. april 2024 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Handicap-delpuljen kan søges af landsdækkende handicaporganisationer og –foreninger samt paraplyorganisationer på handicapområdet.

Sjældne-delpuljen kan søges af landsdækkende foreninger for én eller flere sjældne diagnoser eller sjældne handicap samt paraplyorganisationer på handicapområdet.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes MitID Erhverv (med foreningens/kommunens CVR-nummer) ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger via tilskudsportalen.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen 

 

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her

Kontakt

Tilskudsadministration