Pulje: Driftsstøtte til landsdækkende ældreorganisationer

05-02-2024

Der er udmeldt en ansøgningspulje til driftsstøtte til landsdækkende ældreorganisationer. Ansøgningsfrist: 8. marts 2024 kl. 12.00.

Social- og Boligsstyrelsen har udmeldt ansøgningspuljen til støtte af driften af landsdækkende ældreorganisationer.

Midler er afsat på finansloven for 2024. Det endelige beløb til udmøntning afhænger af størrelsen på overskuddet fra Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S. P

Ansøgningspuljen er også kendt som Udlodningsmidlerne og stammer fra lov om udlodning af overskud fra lotteri.

For at komme i betragtning til midlerne skal organisationen bl.a. arbejde primært for at varetage ældres interesser og gøre en social indsats primært i forhold til medlemsgruppen. Den sociale indsats skal være organisationens hovedformål eller udgøre den væsentligste del af organisationens aktiviteter.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er den ansøgende organisations medlemmer, der er fyldt 65 år.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 8. marts 2024 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af landsdækkende ældreorganisationer, der primært har ældre over 65 år som medlemmer.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen afholder et virtuelt informationsmøde om puljen den 20. februar kl. 14.00-14.45, hvor der orienteres nærmere om ansøgningsprocessen.

Tilmelding til til informationsmødet

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her