Pulje: Civilsamfundets rolle i implementeringen af Housing First

22-05-2024

Der er udmeldt en ansøgningspulje, der skal styrke civilsamfundets rolle i at understøtte målgruppens vej til egen bolig med udgangspunkt i Housing First-tilgangen. Ansøgningsfrist: 12. august 2024 kl. 12.

Social- og Boligstyrelsen arbejder for at omlægge indsatsen mod hjemløshed til tilgangen Housing First, hvor borgeren tilbydes en selvstændig bolig i almindeligt byggeri. Samtidig ydes specialiseret social og praktisk støtte, der er individuel, fleksibel og helhedsorienteret og tager udgangspunkt i borgerens behov og ønsker.

Mange af landets § 110-boformer drives af civilsamfundsorganisationer, der derfor er vigtige aktører på hjemløshedsområdet.

I forbindelse med omlægningen til Housing First kan civilsamfundsorganisationer potentielt også spille en ny rolle, hvor de - i samarbejde med borgerens hjemkommune - kan bidrage til at hjælpe borgeren videre i egen bolig med den rette støtte og evt. også er med til at understøtte, at borgeren forbliver i egen bolig.

Der er på den baggrund afsat 24,735 mio. kr. til en ny ansøgningspulje, der skal styrke civilsamfundets rolle i implementeringen af Housing First.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er borgere i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 12. august 2024 kl. 12:00. 

Hvem kan søge?

Ansøgerkredsen er civilsamfundsorganisationer eller selvejende institutioner, som driver allerede etablerede § 110-boformer efter serviceloven.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes MitID Erhverv (med foreningens CVR-nummer) ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger via tilskudsportalen.

Læs mere om puljen


Informationsmøde

Der vil være mulighed for at deltage i et virtuelt informationsmøde d. 13. juni 2024 kl. 10.00-11.00.

På mødet får I: 

  • Generelle informationer om puljen
  • Oplysninger om krav til ansøgere og deadlines
  • Gennemgang af puljematerialerne
  • Information om hvordan man søger puljen via vores Tilskudsportal.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Tilmeld dig informationsmødet

 

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her