Nye skemaer til indberetning af magtanvendelse

26-06-2024

Social- og Boligstyrelsen har revideret de skemaer, der skal bruges til registrering og indberetning af magtanvendelse på voksenområdet. Det sker på baggrund af de nye magtanvendelsesregler, der træder i kraft 1. juli 2024.

Folketinget har vedtaget nye regler for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. De nye regler træder i kraft 1. juli 2024.

Som konsekvens af de ændrede regler har Social- og Boligstyrelsen revideret registrerings- og indberetningsskemaerne. De væsentligste ændringer er:

  • Skemaer er fælles for handicap- og demensområdet.
  • Registrering og indberetning af akutte og forhåndsgodkendte indgreb adskilles, og bilag udgår.

Enkelte bestemmelser er først gældende pr. 1. januar 2025, og skemaerne vil derfor blive tilpasset igen til den tid.

De nye indberetningsskemaer

Der er disse nye skemaer:

  • Skema 1 til registrering og indberetning af akutte magtanvendelser på handicap- og demensområdet
  • Skema 2 til registrering og indberetning af forhåndsgodkendte magtanvendelser på handicap- og demensområdet
  • Skema 3 til ansøgning om kommunal afgørelse (forhåndsgodkendelse)
  • Skema 4 til registrering og indberetning af flytning uden samtykke.

Der er også lavet en ny vejledning til udfyldelse af skemaerne.

De nuværende skemaer er tilgængelige her på sbst.dk til og med 30. juni 2024 på nedenstående link. De nye skemaer - og vejledningen til dem - vil kunne findes på samme side pr. 1. juli 2024:

Find skemaer til indberetning

Skema A, B og C til registrering og indberetning af indgreb overfor domfældte med udviklingshæmning er ikke blevet revideret.

Information om de ændrede regler

Social- og Boligstyrelsen har tidligere udgivet en række materialer, der informerer om magtanvendelsesreglerne i let tilgængelige formater.

Der er bl.a. udgivet tre håndbøger, der henvender sig til hhv. myndighed, fagpersoner og borgere/pårørende. Disse håndbøger vil blive revideret.

Vejledning til lovgivningen udarbejdes af Social-, Bolig- og Ældreministeriet. 

Selve lovgivningen er tilgængelig på Retsinformation:

Se lovgivningen på Retsinformation

Kontakt

Team magtanvendelse

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her