Nye skabeloner til ledelsestilsyn på børneområdet

11-01-2024

Kvalitet i sagsbehandlingen kræver, at ledelsen følger arbejdet og stimulerer den faglige udvikling. Det stiller krav om et systematisk ledelsestilsyn. Social- og Boligstyrelsen har udviklet skabeloner til arbejdet med fokus på både den juridiske og socialfaglige kvalitet i sagerne efter barnets lov.

Forskning peger på, at én af de vigtigste forudsætninger for høj socialfaglig og juridisk kvalitet i sagsbehandlingen er, at ledelsen stimulerer de faglige diskussioner og den fælles faglige refleksion.

Det kræver, at ledelsen både har blik for kvaliteten i sagsbehandlingen, løbende vurderer den og generelt følger udviklingen tæt.

Social- og Boligstyrelsen ser ledelsestilsyn som et fundamentalt redskab for dette arbejde og har derfor udarbejdet skabeloner til kvalitetsvurderingen på området for børn, unge og familier. Der er taget udgangspunkt i barnets lov.

Skabelonerne indeholder en række spørgsmål at tage udgangspunkt i, når man - typisk som leder - skal vurdere sagsbehandlingen i en konkret sag.

Hvorfor arbejde med ledelsestilsyn?

Ledelsestilsyn kan bruges til:

  • at foretage kontrol og kvalitetssikring
  • at indhente data til ledelsesinformation
  • at understøtte implementering og forankring
  • at bidrage til udvikling og læring blandt medarbejderne.

Sådan fungerer skabelonerne

Der er udarbejdet to skabeloner, der begge findes i både Word- og Excel-format. 

Den ene skabelon er til et overordnet ledelsestilsyn. Her er fokus på lovmedholdelighed, og der kan svares ja/nej/ikke relevant til, om det fremgår af sagen, hvad der er sket i de forskellige sagsskridt.

Den anden skabelon er til et tematiseret ledelsestilsyn. Her er fokus på socialfaglig kvalitet i sagsbehandlingen, og der kan svares lav grad/nogen grad/ høj grad til, i hvilket omfang det beskrevne i sagsskridtene er udtryk for kvalitet. Der er et særskilt fokus på intentionerne med barnets lov.

Tilsammen rummer de to skabeloner Social- og Boligstyrelsens forståelse af kvalitet i sagsbehandlingen. Skabelonerne er ikke udtømmende, og der er derfor specifikke områder, der ikke er medtaget, fx anbringelse uden samtykke.

Begge skabeloner videreudvikles i foråret 2024. I den nye Excel-udgave bliver det bl.a. muligt at generere data på tværs af udførte ledelsestilsyn. Skabelonerne udgives allerede nu, så de kan anvendes i forbindelse med ikrafttrædelsen af barnets lov.

Læs mere og find skabelonerne her

Inspirationshæfte og anbefalinger på vej

Skabelonerne til ledelsestilsyn vil blive suppleret af to udgivelser i foråret 2024: Dels et inspirationshæfte om arbejdet med ledelsestilsyn, dels Social- og Boligstyrelsens anbefalinger til kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet.

 

Kontakt

Louise Austeen Leth
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her