Nye foldere og videoer til grønlandske familier

22-01-2024

Hvem kan hjælpe, hvis børn ikke trives? Hvad er en underretning? Hvad sker der i en børnesag? De spørgsmål kan forældre og børn med grønlandsk baggrund få svar på i nyt oplysningsmateriale: Social- og Boligstyrelsen udgiver tre foldere og seks videoer om rammer, regler og rettigheder for familier, der har brug for ekstra hjælp og støtte.

Nogle familier med grønlandsk baggrund oplever sprog- og kulturbarrierer i Danmark. Det kan gøre det særligt svært, hvis ens barn har problemer, og der er behov for ekstra støtte.

Et godt samarbejde mellem forældre og fagpersoner er afgørende for børns trivsel, og derfor udgiver Social- og Boligstyrelsen tre nye foldere til forældre med grønlandsk baggrund om de muligheder, det offentlige system har for at hjælpe. Samtidig lanceres seks videoer målrettet børn og unge med grønlandsk baggrund med fokus på, hvordan et forløb i kommunen kan se ud.

Det nye oplysningsmateriale skal styrke dialogen og samarbejdet og øge grønlandske familiers kendskab til både rammer, regler og rettigheder.

Foldere til forældrene

De tre foldere fortæller på både grønlandsk og dansk om, hvor man som forældre kan få hjælp, hvis ens barn ikke trives, og om hvilke rettigheder man har i en børnesag. Folderne henviser også til civilsamfundsorganisationer, som kan rådgive og vejlede.

Hensigten er, at folderne udleveres til forældrene med udgangspunkt i familiernes konkrete situation og gives i forbindelse med en samtale, så der er mulighed for at gennemgå indholdet sammen.

Folderne behandler hvert sit tema:

Samarbejdet om dit barns trivsel

Folderen har fokus på det tidlige forebyggende arbejde i hverdagen. Der fortælles blandt andet om samarbejdet mellem hjemmet og dagtilbud/skole og om muligheder for rådgivning, vejledning og støtte.

Hvad sker der i en børnesag?

Folderen handler om samarbejdet mellem kommunens myndighedsafdeling og forældrene. Centrale begreber som fx underretning og afgørelse forklares, og det beskrives, hvordan forløbet er i en børnesag.

Hvad sker der, hvis dit barn skal anbringes uden for hjemmet?

Folderen beskriver forløbet i en anbringelsessag og fortæller om forældres rettigheder i den forbindelse.

Se alle tre foldere

Videoerne til børn og unge

De seks videoer er på grønlandsk og fortæller konkret og jordnært om, hvordan det foregår, hvis man har en sag i kommunen - set fra barnets/den unges egen vinkel. Der er bl.a. fokus på, hvem man skal mødes med, hvad samtalerne kan dreje sig om, og hvilke rettigheder man har som barn eller ung. Værten er Maria Motzfeldt, der bl.a. er kendt fra grønlandsk børne-TV og som vært på flere TV-programmer.

Titlerne er:
1: Til møde med kommunen: Hvorfor?
2: Når du skal tale med rådgiveren
3: Hvorfor vil rådgiveren vide, hvordan du har det?
4: Sådan finder rådgiveren ud af, hvordan du har det
5: Sådan kan hjælpen være
6: Hvad sker der bagefter?

Videoerne er rettet mod børn og unge mellem 10 og 17 år og kan ses af børnene og de unge på egen hånd. De er dog ikke mindst tænkt som redskab i dialogen med barnet eller den unge, og kan fx anvendes af børne- og ungerådgivere, fagpersoner på almenområdet samt af forældre og plejeforældre.

Videoerne er en grønlandsk versionering af en tilsvarende videoserie på dansk, som er udgivet af Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv.

Se videoerne på grønlandsk

Se videoerne på dansk

Baggrund

I 2022 udgav VIVE rapporten ”Børn med grønlandsk baggrund, anbragt i Danmark – fra danske kommuner”.

Her fremgår det, at familier med grønlandsk baggrund kan opleve en række udfordringer i mødet med kommunen. Udfordringerne skyldes blandt andet sproglige og kulturelle forskelle.

Det nye oplysningsmateriale sigter mod at imødegå disse udfordringer ved på grønlandsk at oplyse om, hvor man kan få hjælp og vejledning, samt hvad man kan forvente i mødet med en dansk kommune.

Hent VIVEs rapport (pdf)

Kontakt

Maria Winther Pedersen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her