Ny podcastserie om omlægningen af indsatsen mod hjemløshed

19-03-2024

Lyt med, når fagprofessionelle fra kommuner, § 110-boformer og Social- og Boligstyrelsen fortæller om den nye lovgivning på hjemløshedsområdet, og hvordan den kan implementeres i kommuner og på boformer. Omlægningen af hjemløshedsindsatsen tager udgangspunkt i Housing First-tilgangen.

Hjemløshed handler ikke kun om, hvorvidt man har en bolig eller ej. Hjemløshed optræder i sammenhæng med andre sociale problemstillinger, som både kan gøre det svært at skaffe sig en bolig og at beholde den.

Der kan fx være tale om psykiatriske udfordringer, misbrug eller manglende tilknytning til uddannelse og beskæftigelse - eller måske en kombination af det hele.

De nye lovændringer

I starten af maj 2023 vedtog Folketinget en række lovændringer på hjemløshedsområdet, som trådte i kraft 1. oktober 2023.

Lovændringerne betyder, at kommuner og § 110-boformer fremover skal have større fokus på at samarbejde om at hjælpe borgeren effektivt ud af hjemløshed. Lovændringerne understøtter en omlægning til Housing First-tilgangen, hvor man både støtter borgeren i at komme ud i egen bolig og efterfølgende at fastholde den.

For at udbrede kendskabet til arbejdet med Housing First-tilgangen har Social- og Boligstyrelsen udarbejdet en kort podcastserie i to afsnit, hvor forskellige fagprofessionelle fortæller om deres arbejde. Tanken er at give dig, der arbejder på hjemløshedsområdet, en forståelse for lovgivningen og dele kommuners og boformers tanker og erfaringer om implementering af den ud fra Housing First-tilgangen.

Organisering og støttemetoder

Episode 1 handler om organisering af indsatsen og at samarbejde på tværs. At følge den nye lovændring og sikre omstillingen til Housing First-tilgangen kræver, at forskellige afdelinger og aktører både inden og uden for kommunen har et tæt samarbejde og koordinerer indsatsen.

Episode 2 handler om brugen af de specialiserede støttemetoder – ICM, CTI, ACT og M-ACT (se boks) – der indgår i den danske Housing First-model. I lovændringen er der særligt fokus på at støtte borgeren i at kunne fastholde boligen, og det er netop det, metoderne tager sigte på.

Podcastserien henvender sig især til ledere og medarbejdere i alle landets kommuner og § 110-boformer, men andre aktører på hjemløshedsområdet, som har interesse i at blive klogere på den nye lovgivning og Housing First-tilgangen, er meget velkomne til at lytte med.

De to podcastafsnit er produceret i samarbejde med podcastbureauet Kontekst & Lyd.

Find podcastene her på sbst.dk

Gå direkte til SoundCloud og hør podcastene

Lovændringer pr. 1. oktober 2023

Lovændringerne på hjemløshedsområdet vedrører især:

  • Målgruppe for og formål med ophold på § 110-boformer
  • Udbredelse af Housing First-tilgangen gennem ny § 85 a
  • Ændret refusionsordning ved ophold på § 110-boformer
  • Kommunal udskrivningskompetence på § 110-boformer
  • Krav om udarbejdelse af handleplaner for borgere på § 110-boformer
  • Flere boliger til understøttelse af indsatsen mod hjemløshed

Læs mere om lovændringerne

Kontakt

Helene Høj Werenberg
Fuldmægtig

Hvis du vil vide mere

CTI, ICM og ACT er evidensbaserede metoder til bostøtte og anvendes bl.a. på hjemløshedsområdet.

M-ACT er en modificeret version af ACT.

Læs om metoderne på social.dk