Ny podcastserie: Forebyggelse af voldsomme episoder

06-03-2024

Arbejder du på et botilbud eller en boform for hjemløse? Så lyt med, når praktikere og fageksperter fortæller om, hvordan man kan øge trygheden og trivslen for både borgere og medarbejdere. En ny podcastserie fra Social- og Boligstyrelsen sætter fokus på det voldsforebyggende arbejde.

Ind imellem forekommer der voldsomme episoder, der sætter både trivslen og arbejdsmiljøet på landets botilbud og boformer under pres - og skaber grobund for nye udfordringer.

Både forskning og erfaringer fra praksis har dog vist, at der er flere veje til at bryde de onde cirkler.

Det sætter vi fokus på i en ny podcastserie fra Social- og Boligstyrelsen. Igennem fem afsnit ser vi på, hvordan der kan arbejdes effektivt med at forebygge vold og voldsomme episoder og øge trivsel og tryghed for både borgere og medarbejdere.

Alle afsnit er udformet i en vekselvirkning mellem praksis, som den opleves af tilbuddene, og fageksperter i og uden for styrelsen, der bl.a. giver et indblik i det vidensgrundlag, vi arbejder med.  

Det kan du høre om

De fem podcastafsnit er bygget op om disse pointer:

 • Borgerinddragelse er i sig selv voldsforebyggende
  Den samlede oplevelse af at have indflydelse på sit eget liv og få støtte til at følge sine egne ønsker, håb og drømme er i sig selv voldsforebyggende.
 • Borgere og medarbejderes trivsel er tæt forbundet
  Et godt arbejdsmiljø giver medarbejderne mere overskud til at møde borgerne med indlevelse og forståelse - og øger dermed også borgernes trivsel.
 • Faste procedurer mindsker konflikter
  Velimplementerede procedurer og politikker sikrer, at medarbejderne ved, hvad de skal gøre, fx hvis en situation truer med eskalere.
 • Voldsomme episoder sker altid i en kontekst
  Voldsomme hændelser sker aldrig ud af det blå, men skyldes ofte en kombinationen af flere faktorer, fx de fysiske rammer, relationer samt borgerens historie og diagnoser.
 • Læring af voldsomme episoder
  En fast procedure for refleksion og analyse efter en voldsom episode giver læring og er med til forebygge nye hændelser.

Afsnittene varer alle mellem 18 og 21 minutter.

Bonus: Et indblik i tilsynenes arbejde

Som en bonus har Bomvi produceret to ekstra podcasts, hvor du kan følge med Socialtilsynet og Arbejdstilsynet på tilsynsbesøg.

Her kan man få indblik i, hvad der er fokus på i de to tilsyn, og det, de konkret kigger efter, når det gælder voldsforebyggelse.

Hør alle podcastafsnittene på denne side

Vil du vide mere

Den nye podcastserie ligger i forlængelse af De nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse (2017).

Hent retningslinjerne her

Kontakt

Sandra Agerlund
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her