Nu kan børn og unge lettere selv kontakte deres kommune

03-04-2024

Landets 98 kommuner er netop gået i luften med hver sin nye digitale indgang særligt målrettet kommunens børn og unge. Samtidig lancerer Social- og Boligstyrelsen en kampagne, der skal gøre opmærksom på indgangene. Målet er, at børn og unge, der har brug for hjælp, selv kan finde vej til kommunen, hvis de har behov for det.

Børn og unge skal opleve, at de har en stemme, og at de bliver inddraget og hørt i deres egen sag. Det er en central pointe i barnets lov, der trådte i kraft ved årsskiftet.

Som en del af barnets lov skal alle kommuner her pr. 1. april i år hver især tilbyde en direkte, digital indgang på kommunens hjemmeside, der sprogligt og indholdsmæssigt er særligt tilpasset børn og unge, og hvor de selv kan finde kontaktinfo til kommunale fagpersoner.

Kampagne på sociale medier

Samtidig har Social- og Boligstyrelsen lanceret kampagnen DinSide, der gør børn og unge opmærksom på de nye børnevenlige indgange hos kommunerne. Kampagnen kører fra april til september og kommer til at foregå der, hvor børn og unge befinder sig. Kampagnen er derfor særlig tydelig på en række populære sociale medier, nemlig YouTube, Instagram, Snapchat og Twitch.

Hvis der er børn og unge, der ikke ved, hvilken kommune de bor i, kan Social- og Boligstyrelsens kampagneside sluse dem videre til deres egen kommunes digitale indgang.

Gå til kampagnesiden DinSide

Det primære mål med kampagnen er, at alle børn og unge kender til mulighederne for selv at søge hjælp i situationer, hvor de voksne i deres liv ikke slår til. Det kan både være i akutte situationer, og hvis barnet eller den unge har generelle spørgsmål eller bekymringer om deres livssituation.

Flere børn og unge har brug for voksenhjælp

Flere og flere børn og unge kæmper med psykisk mistrivsel og andre sociale problematikker. Mange af dem har brug for hjælp til at komme videre - og rækker også selv ud efter den.

Det illustreres fx af tal fra Børns Vilkår, som huser BørneTelefonen og Hørt. Disse hotlines havde over 63.000 samtaler med børn og unge i 2023, hvilket er mere end 3.000 flere samtaler i forhold til året før og det højeste antal nogensinde.

Fortæl om de nye digitale indgange

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet inspirationskataloger, som kan understøtte udbredelsen af den børnerettede indgang.

Katalogerne indeholder konkrete forslag til formidling af de digitale indgange tilpasset forskellige målgrupper samt billeder og film, der frit kan anvendes. Der er et katalog til hhv. kommuner og civilsamfundsaktører på børne- og ungeområdet.

Hent inspirationskataloget til kommuner

Hent inspirationskataloget til civilsamfundsaktører

Kontakt

Louise Lau Justesen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her