Nu åbner vi for nye møder i familiehus-netværket

31-01-2024

Vil jeres kommune eller region være med til at udveksle erfaringer om den forebyggende og helhedsorienterede indsats for kommende forældre og småbørnsfamilier? Så vær med i Social- og Boligstyrelsens netværk om familiehuse. Vi mødes fem forskellige steder i landet til maj. Nye deltagere fra regioner og kommuner er velkomne!

Mange af landets kommuner er godt i gang med eller overvejer at etablere familiehuse, der kan fungere som en samlet indgang til tilbud på småbørnsområdet. Tilbud som fx sundhedspleje og jordemoder, åbne og netværksskabende aktiviteter i samarbejde med civilsamfundet og forskellige forebyggende tilbud.

Sidste år kickstartede vi regionale møder i familiehus-netværket. Vi er derfor glade for nu at kunne åbne for tilmeldingen til vores næste møderunde, der finder sted i maj.

Til møderne kan alle kommuner og regioner, der har interesse i arbejdet med familiehuse eller lignende organiseringer, dele viden og udveksle erfaringer. Ligesom sidste gang afholdes der et netværksmøde i hver region.

Netværket henvender sig til chef- og ledelsesrepræsentanter samt nøglemedarbejdere fra kommuner og regioner med opgaver på spæd- og småbørnsområdet. Det kan fx være ansatte fra sundhedspleje, dagtilbud, PPR, myndighed, udfører-området samt fødesteder og familieambulatorier. Civilsamfundsaktører kan tilmelde sig, hvis de samarbejder med kommuner eller regioner om tilbud til kommende forældre og småbørnsfamilier.

Derfor skal I være med

Ved at deltage i familiehus-netværket får I mulighed for at:

  • dele viden og udveksle erfaringer med at udvikle og forankre tidligt forebyggende, helhedsorienterede indsatser til kommende forældre og småbørnsfamilier
  • sætte fokus på regionale samarbejder om familiehuse eller lignende organiseringer mellem kommuner og region og med andre potentielle samarbejdspartnere på området
  • få aktuel viden om familiehuse og lignende organiseringer.

De regionale netværk indgår som en del af Social- og Boligstyrelsens aktiviteter om familiehuse og lignende organiseringer. Netværkene tilrettelægges i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 

Praktiske oplysninger

Vi vil gerne opbygge et stabilt netværk med en nogenlunde fast kreds af deltagere. Som kommune eller region opfordres I derfor til, så vidt muligt, at koordinere jeres tilmelding.

Deltagelse er gratis.

Hvis der er meget stor interesse for at deltage i de regionale møder, forbeholder Social- og Boligstyrelsen sig ret til at prioritere i antallet af deltagere, så der bliver en bred repræsentation fra kommuner og regioner.

Deltagere fra både kommuner og regioner skal tilmelde sig netværksmødet i den region, hvor ens arbejdsplads ligger.

Man tilmelder sig via NemTilmeld, hvor man også kan læse mere om de forskellige møder:

Tilmelding til den 22. maj, Region Hovedstaden

Tilmelding til den 22. maj, Region Syddanmark

Tilmelding til den 28. maj, Region Sjælland

Tilmelding til den 28. maj, Region Midtjylland

Tilmelding til den 29. maj, Region Nordjylland

Tilmeldingsfristen fremgår under de enkelte møder.

Hvis du vil vide mere

Læs mere om hele initiativet om familiehuse

 

 

 

Kontakt

Birgitte Færregaard
Specialkonsulent

Kontakt

Anette Hammershøi
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her