Ledernetværk i socialpsykiatrien

27-02-2024

Sæt fokus på god faglig ledelse, og hvordan du som leder kan styrke indsatsen for mennesker med psykiske vanskeligheder. Kom med, når Social- og Boligstyrelsen inviterer til ledernetværksmøde den 23. eller 30. april 2024 – det er gratis!

Social- og Boligstyrelsen driver et ledernetværk i Østdanmark og et ledernetværk i Vestdanmark. Netværkene sætter fokus på god faglig ledelse i socialpsykiatrien.

Alle med fagligt ledelsesansvar på socialpsykiatriske botilbud og bostøtte-tilbud kan tilmelde sig netværkene, der mødes to gange årligt.

Næste netværksmøde er i april 2024, og nye deltagere er meget velkomne. Vi zoomer denne gang ind på, hvordan recovery-orienterede indsatser passer sammen med kvalitetsmodellen for socialtilsyn og dens temaer. Der vil både være oplæg i plenum og rum for faglige drøftelser i mindre fora.

Fælles fokus

Ledernetværkene har et fælles fagligt fokus på recovery-orienteret rehabilitering og henvender sig derfor til ledere, der er interesseret i at udvikle den faglige ledelse med dette afsæt.

I denne tilgang, som vi også kalder Borgeren ved roret, er det den enkelte borgers egne håb, ønsker og drømme for fremtiden, der er styrende for indsatsen. Ambitionen er at hjælpe borgerne til at komme sig og få et tilfredsstillende og meningsfuldt liv med størst mulig selvstændighed.

Omdrejningspunktet for ledernetværkene er Social- og Boligstyrelsens principper for ledelse af en recovery-orienteret rehabiliterende indsats i socialpsykiatrien (2021).

Hent udgivelsen om ledelse af en recovery-orienteret indsats

Forventet udbytte af deltagelse

  • Du får mulighed for at udvide dit faglige netværk.
  • Du får mulighed for at drøfte, hvad der er god faglig ledelse med andre ledere i socialpsykiatrien, og hvordan du kan styrke din egen ledelse.
  • Du får viden om recovery-orienteret rehabilitering samt relevante indsatser og metoder.
  • Du bliver orienteret om den aktuelle udvikling på området og om relevante initiativer og projekter i Social- og Boligstyrelsen.

Læs mere om recovery-orienteret rehabilitering

Tilmeld dig snart

Ledernetværkene er finansieret af Social- og Boligstyrelsen og er gratis for deltagerne.

Der afholdes møder to gange årligt i hvert netværk.

Der er et begrænset antal pladser til hvert møde, så vent ikke for længe med at tilmelde dig, hvis du er interesseret.

De næste møder afholdes hhv. den 23. april 2024 (Ledernetværk Vest) og den 30. april 2024 (Ledernetværk Øst).

Fristen for tilmelding er den 1. april (begge møder).

Tilmelding til Ledernetværk Vest (Aarhus)

Tilmelding til Ledernetværk Øst (København)

Kontakt

Sandra Agerlund
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her