Kursus: Sagsoplysning på børnehandicapområdet

05-01-2024

Ønsker I at løfte den juridiske og socialfaglige kvalitet i sager om støttemuligheder til børn med nedsat funktionsevne? Så meld jer til dette nye kursus om sagsoplysning med afsæt i barnets lov § 87 om dækning af tabt arbejdsfortjeneste på børnehandicapområdet. Kurset tilbydes både fysisk og virtuelt.

Tillid, inddragelse og retssikkerhed. Det er nøgleordene for et samlet kursustilbud til kommunerne, som skal bidrage til, at børn og voksne med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser får den rette og tilstrækkelige hjælp.

Kurserne tilbydes af Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsen i fællesskab og skal styrke den juridiske og socialfaglige kvalitet i sagsbehandlingen på handicapområdet.

Kurserne tilbydes i perioden 2023-2025 og tager forskellige temaer op. På kurset i første halvår af 2024 er der fokus på sagsoplysning med afsæt i barnets lov § 87 om dækning af tabt arbejdsfortjeneste på børnehandicapområdet.

Det hører I om på kurset

På kurset får I på én dag viden om dels de juridiske rammer for sagsoplysning med afsæt i barnets lov § 87 om dækning af tabt arbejdsfortjeneste, dels socialfaglige opmærksomhedspunkter i sagsoplysnings-arbejdet.

Gennem oplæg og dialog vil kurset belyse, hvordan sagsoplysning kan styrke kvaliteten i sagsbehandlingen med særligt fokus på kravene til oplysningsgrundlaget.

Undervejs ser vi på forskellige diagnoser i et socialfagligt perspektiv, herunder hvordan diagnoser kan påvirke barnets adfærd, og hvad adfærden kan være udtryk for. Vi præsenterer også, hvordan en neuropsykologisk udredning kan omsættes og anvendes, når en sag skal oplyses.

Det praktiske

Kurset er primært målrettet nye børne- og ungerådgivere, der ønsker viden om, hvordan man som sagsbehandler sikrer, at sager om tabt arbejdsfortjeneste er tilstrækkeligt oplyst. Kurset varer en enkelt dag og bliver tilbudt dels som fysiske kurser i Aarhus, København og Odense, dels som et virtuelt kursus, der kan tilgås af alle.

Kursus i Aarhus, København og Odense

Tilmeldingen foregår via NemTilmeld:

Tilmeld dig kurset i Aarhus den 7. februar 2024
Tilmeld dig kurset i København den 28. februar 2024
Tilmeld dig kurset i Odense den 13. marts 2024

Virtuelt kursus

Kurset holdes den 19. marts 2024 over Zoom. Tilmeldingen foregår via NemTilmeld:

Tilmeld dig kurset den 19. marts 2024

Hvis du vil vide mere

Kursustilbuddet hører under initiativet Retssikkerhed og tillid på handicapområdet.

Formålet med kurserne er at styrke myndighedsarbejdet hos den enkelte rådgiver og dermed bidrage til, at borgere i alle aldre både får en lovmedholdelig sagsbehandling og oplever et tillidsfuldt samarbejde med kommunen.

Læs mere om det samlede kursustilbud

Kontakt

Maria Cramer Holck Larsen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her