Kommunerne skal igen se på indsatsen til gravide med et skadeligt rusmiddelbrug

15-05-2024

Social- og Boligstyrelsen er fortsat bekymret for, om der er det fornødne udbud af højt specialiserede døgnbehandlingsindsatser til udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug. Kommunerne anmodes derfor om at foretage en fornyet behandling af den såkaldte centrale udmelding for målgruppen og præsentere løsningsforslag.

Social- og Boligstyrelsen skal via den nationale koordinationsstruktur sikre, at der er et fornødent udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til en række små og/eller komplekse målgrupper.

Hvis det vurderes, at der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner og regioner, kan styrelsen udsende en såkaldt central udmelding til kommunerne om en specifik målgruppe, og bede kommunerne afrapportere på den aktuelle tilrettelæggelse og organisering af indsatsen.

På den baggrund udsendte styrelsen ultimo 2019 en central udmelding for udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug.

Behov for fornyet behandling

Social- og Boligstyrelsen er, trods en opfølgende dialog og opdateret status om hjælp og støtte til målgruppen, fortsat bekymret for, om der er det fornødne udbud af helhedsorienterede døgnbehandlingstilbud/-afdelinger, der kan imødekomme en højt specialiseret indsats til de udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelforbrug, der har særligt komplekse problemer og fordrer en døgnindsats.

Det er styrelsens vurdering, at der er behov for at sikre forsyningen og den faglige bæredygtighed af højt specialiserede døgnbehandlingsindsatser til målgruppen yderligere.

Landets kommunalbestyrelser anmodes på den baggrund om, at foretage en fornyet behandling af den centrale udmelding - ved at præsentere et koordineret løsningsforslag pr. region. Løsningsforslaget skal forholde sig til etablering af døgnbehandlingstilbud/-afdelinger, der har mulighed for, at modtage udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug og behov for døgnbehandling.

Social- og Boligstyrelsen bistår gerne kommunerne med faglig viden om eksempelvis målgruppens behov for indsatser og tilrettelæggelsen af disse.

Den nye afrapportering indsendes til Social- og Boligstyrelsen senest den 31. maj 2025, hvorefter styrelsen på ny vil gå i dialog med kommunalbestyrelserne.

Hent anmodningen om den fornyede behandling

Om den nationale koordinationsstruktur

Social- og Boligstyrelsen arbejder i regi af den nationale koordinationsstruktur for, at modvirke en uhensigtsmæssig afspecialisering på social- og specialundervisningsområdet.

Det gør styrelsen blandt andet ved at:

  • Følge udviklingen i, og indsamle og formidle viden om målgrupper, tilbud og indsatser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.
  • Udsende centrale udmeldinger på områder, hvor der vurderes at være behov for bedre koordinering mellem kommunerne om at opretholde det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud, som matcher målgruppernes særlige behov.

Læs mere om den nationale koordinationsstruktur

Se vores video om den nationale koordinationsstruktur

 

Kontakt

Anne Lea Grodt Stevnhoved
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her