Inspiration til tilvejebringelse af børns perspektiver

31-01-2024

Hvilke metoder kan man anvende for at tilvejebringe børns perspektiver i pædagogisk og socialfagligt arbejde? Og hvad er metodernes styrker og svagheder? Det beskrives i en ny vidensindsamling til fagprofessionelle, der gerne vil have overblik over mulighederne og input til praksis.

At bringe børns perspektiver på banen i fx socialt og pædagogisk arbejde er mere end at lytte til, hvad børnene har at fortælle.

Det handler også om, at voksne sørger for, at de rette betingelser er til stede. Børnenes skal sikres reel indflydelse, og der skal ske en deling af magt mellem en børne- og en voksenverden.

Det kan man læse meget mere om i en ny vidensindsamling, der beskriver, hvordan man i professionelle sammenhænge kan arbejde med at tilvejebringe børns perspektiver ud fra en grundforståelse af børn og voksne som ligeværdige parter.

Udgivelsen præsenterer forskellige metodiske greb til arbejdet, fx kreative og kunstbaserede metoder eller samtaler baseret på fotos, spørgeskemaer og leg. Under hver gruppe af metoder gives der konkrete eksempler, og der fremhæves både styrker og svagheder.

Opmærksomhedspunkter

På tværs af de forskellige metoder er der nogle opmærksomhedspunkter af både praktisk og etisk karakter, som vidensindsamlingen præsenterer som ”tommelfingerregler”.

En tommelfingerregel er, at det er en fordel at kunne trække på flere metoder, så man kan matche forskellige børns foretrukne kommunikationsmåder og arbejde med flere udtryksformer, fx verbale, visuelle, rumlige eller fysiologiske. Det kan også være en gevinst at kombinere flere metoder for at få et mere nuanceret billede.

En anden tommelfingerregel er, at børns samtykke til deltagelse og afslag på deltagelse skal afsøges indledningsvist, men også løbende i de samtaler, man har med børn. Her bør man som voksen være opmærksom på børns verbale, nonverbale og fysiske udtryk for eventuelt afslag på deltagelse.

Brug for både træning og sensitivitet

Overordnet fremhæves også, at det kræver omtanke at tilvejebringe børns perspektiver, da børn ofte skaber mening på andre måder end voksne, og det fordrer derfor både tid og tålmodighed at opnå viden om børnenes forståelse af verden.  

Tilsvarende kræver brugen af de konkrete metoder træning og sensitivitet, hvor den fagprofessionelle forholder sig til både konteksten, kendskab til barnet og formålet med tilvejebringelsen af barnets perspektiv.  

Vidensindsamlingen er udarbejdet af VIVE som del af Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv.

Hent vidensindsamlingen om børns perspektiver

Om Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv er et tæt samarbejde mellem Social- og Boligstyrelsen, VIVE og Børns Vilkår.

Videnscenteret tilbyder bl.a. rådgivnings- og kompetenceudviklingsforløb til fagpersoner, afholder konferencer og webinarer samt udarbejder og formidler vidensindsamlinger.

Vidensindsamlingen Børns perspektiver – fagprofessionelles arbejde med at tilvejebringe børns perspektiver er den ottende, videnscenteret udgiver.  

Læs mere om videnscenteret

Kontakt

Ditte Bonnerup Jensen
Fuldmægtig

Hvis du vil vide mere

Med den politiske aftale ’Børnene Først’ (2021) og barnets lov (2024) lægges der op til at give børn og unge en række nye rettigheder, der styrker deres inddragelse i egen sag.

Læs mere om Børnene Først og barnets lov