Inspiration til kommunens nye børnevenlige indgang på nettet

06-02-2024

Alle kommuner skal fra 1. april 2024 have en digital indgang for børn og unge på deres hjemmeside. Et nyt inspirationskatalog fra Social- og Boligstyrelsen giver input til, hvordan opgaven kan håndteres. Læs fx om tone of voice, kernebudskaber og sidestruktur - og pluk i forslagene til konkrete indholdselementer.

Har man som barn eller ung brug for hjælp og vejledning, skal det være let at finde ud af, hvordan man får kontakt til kommunen, hvis man ikke lige oplever, at man kan gå til de voksne, man kender.

Som en del af barnets lov skal alle kommuner pr. 1. april 2024 derfor etablere en let tilgængelig og børnevenlig indgang på deres hjemmeside.

Inspirationskatalog med input og forslag

For at understøtte kommunerne i opgaven udgiver Social- og Boligstyrelsen nu et inspirationskatalog. Her kan kommuner få input til, hvordan man kan opbygge den nye digitale indgang og de dele, den kan indeholde. Der er også gode råd til sprogbrugen og konkrete indholdselementer, som kan bruges direkte.

Kataloget er struktureret i syv korte og praksisorienterede afsnit:

  • Tone of voice guide – børnevenlig kommunikation
  • Kernebudskaber – udgangspunkt for konkrete formuleringer
  • Skabelon til sidestruktur – forslag til enkel og overskuelig hjemmeside
  • Forslag til tekstelementer – kan fyldes ind i skabelonen til sidestruktur
  • Ordliste – forklaring af fagtermer – forklaring af fagtermer
  • FAQ/Spørgsmål & svar – svar på de mest oplagte spørgsmål fra børn/unge
  • Visuelle symboler – grafik, fx topbanner

Etableringen af den nye digitale og børnevenlige indgang kan løses på mange måder, og det står derfor også den enkelte kommune frit for at plukke de elementer ud, der giver mening lokalt, eller lave sin helt egen løsning.

Kampagne i april-september 2024

For at gøre børn og unge opmærksomme på de nye digitale indgange lancerer Social- og Boligstyrelsen en landsdækkende oplysningskampagne. Kampagnen, der kaldes Din side, lanceres som del af aftalen om Børnene Først og vil løbe fra april til september 2024.

Hent inspirationskataloget her

Infomøde 12. og 14. marts

Social- og Boligstyrelsen inviterer til to online informationsmøder, hvor du kan høre mere om oplysningskampagnen.

Møderne henvender sig til kommunale aktører.

Møderne varer en time. Det samme program gennemgås på begge møder.

Tilmelding til møde 12. marts

Tilmelding til møde 14. marts

Det er gratis at deltage. Frist for tilmelding er 6. marts kl. 12.

Kontakt

Louise Lau Justesen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her