Her er vinderne af prisen Socialviden 2023

18-03-2024

Specialeprisen Socialviden 2023 er netop blevet overrakt ved en ceremoni i Social-, Bolig- og Ældreministeriet. 1. pladsen på 25.000 kr. gik til sociologerne Martin Lassen Agertoug og Sebastian Dick Frederiksen for deres speciale om unge, der står uden for både uddannelse og beskæftigelse. Dette års pris - Socialviden 2024 - forventes udmeldt i juni.

”Der er ikke krav til, at specialer leverer bidrag til forskningen, men herværende speciale lykkes faktisk med netop dette.”

Sådan lyder en central formulering i indstillingen til prisen Socialviden 2023, som er blevet tildelt Martin Lassen Agertoug og Sebastian Dick Frederiksen, Sociologi, Københavns Universitet, for deres fælles kandidatspeciale. Ud over hæderen består prisen af 25.000 kr.

De unge udenfor

De to kandidater har skrevet om unge uden uddannelse og beskæftigelse – en gruppe, der potentielt kan få meget svært ved at få et fast og stabilt tilhørsforhold til arbejdsmarkedet i voksenlivet.

I specialet undersøger forfatterne, hvad der karakteriserer denne målgruppe, og hvordan forståelsen af deres udfordringer kan nuanceres, så der med tiden kan sættes bedre ind over for problemerne.

Specialets fokus er højst relevant og bidrager med viden om en central og aktuel velfærdsudfordring i det danske samfund, pointeres det i begrundelsen, der også fremhæver forfatternes stærke kompetencer inden for både metode, videnskabsteori, teori og analyse.

Ny viden eller tilgang

Prisen, der blev udmeldt første gang af Social- og Boligstyrelsen og Social-, Bolig- og Ældreministeriet sidste år, gives til et kandidatspeciale, der bidrager med ny viden eller har en ny tilgang til en udfordring eller et område inden for socialområdet.

Og det et opdrag, ganske mange nyslåede kandidater har kunnet se sig selv i. I alt 38 ansøgninger – fordelt på 16 forskellige studieretninger – har fundet vej til bedømmelseskomiteen, der har vurderet de mange specialer. I december blev der formelt truffet afgørelse, og nu her 18. marts blev den nye pris så officielt overrakt ved en ceremoni i ministeriet af social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil og Social- og Boligstyrelsens direktør Ellen Klarskov Lauritzen.

Autisme og kontanthjælpsreform

Udover prisen til 1. pladsen blev der også tildelt en 2. og en 3. plads.

Prisen til 2. pladsen på 10.000 kr. blev overrakt Janni Lund Christensen, Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. Hendes speciale drejer sig om den mulige diskrimination af voksne med autisme i social- og sundhedssektoren grundet usikkerhed og uklarhed om sektoransvaret. Forfatteren fremhæves for at bidrage med værdifuld viden om konsekvenser for en gruppe borgere, der falder mellem to stole i det offentlige system, og som i øvrigt er i vækst.

Prisen til 3. pladsen er på 5.000 kr. og blev tildelt Kellie O’Neill, Økonomi, Københavns Universitet. Hun har undersøgt om kontanthjælpsreformen fra 2014 og den lavere ydelsessats for unge under 30 år har påvirket deres kontakt til psykiatrien og i forlængelse heraf de offentlige finanser. Her har man særligt hæftet sig ved, at specialet belyser vigtige snitflader mellem socialområdet, beskæftigelsesområdet og sundhedsområdet.

Socialviden 2024

Bedømmelsesudvalget har bestået af Simon Calmar, Dorte Caswell og Mette Gøtz, der er professorer ved hhv. Institut for Statskundskab v. Aarhus Universitet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde v. Aalborg Universitet og Økonomisk Institut, Københavns Universitet,  samt souschef Kenneth Lykke Sørensen, Social- og Boligstyrelsen.

Socialviden 2024 forventes udmeldt i juni.

Læs mere om specialeprisen Socialviden

Kontakt

Julie Tang
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her