Guide til forældre til børn med handicap

19-03-2024

Som forældre til et barn med handicap kan der være meget at forholde sig til. Social- og Boligstyrelsen udgiver en opdateret version af en forældreguide, der giver overblik over de vigtigste støttemuligheder og gode råd, bl.a. om samarbejdet med kommunen og særlige opmærksomhedspunkter på barnets forskellige alderstrin.

Vi følte os meget imødekommet i den første periode. Men vi opdagede alligevel hurtigt, at det var vigtigt at vide, hvilke behov vi selv havde og turde sige dem højt.
Citat fra guiden

Som forældre til et barn med handicap kan det være overvældende at danne sig et overblik over, hvilke rettigheder, man har, og hvad der findes af støttemuligheder - ikke mindst i kommunen.  

På den baggrund genudgiver Social- og Boligstyrelsen nu en guide, der er målrettet forældre til børn og unge med handicap.

Overblik over de vigtigste tilbud

I guiden gennemgås de vigtigste tilbud om hjælp og støtte. Der gives gode råd til kontakten og samarbejdet med kommunen, og der er en række henvisninger til, hvor man som forældre kan søge mere viden.

Det kan naturligvis være i gældende regler og på kommunernes hjemmesider. Mange forældre har også glæde af informationsmateriale og rådgivning fra fx forældre- og handicaporganisationer, der fx kan oplyse om specifikke handicap og diagnoser eller orientere om generelle emner som tabt arbejdsfortjeneste og dækning af merudgifter.

Guiden rummer også en række sider, hvor man kan slå op på barnets alder og finde information, der er særlig vigtig på dette alderstrin. Fx i forhold i de sene teenageår, hvor der for unge med handicap kan være brug for ekstra forberedelse for at sikre den bedst mulige overgang til et mere selvstændigt ungdomsliv med uddannelse, venner og fritidsaktiviteter.

Guiden er oprindeligt udgivet i 2013 og er blevet opdateret, så den tager højde for barnets lov, og afspejler gældende praksis.

Kan bruges i dialogen med forældrene

Guiden er tiltænkt forældre, men henvender sig samtidig til fagpersoner som fx socialrådgivere, familievejledere, ansatte i sundhedssektoren m.fl.

Som fagperson kan man evt. bruge guiden som redskab i dialogen med familierne, fx ved at tage direkte afsæt i beskrivelsen af et givent emne. Man kan naturligvis også printe og udlevere guiden eller blot henvise til den på nettet.

Hent forældreguiden

Hvis du vil vide mere

Social- og Boligstyrelsen beskæftiger sig fortløbende med børnehandicapområdet og har udarbejdet en lang række materialer, der er frit tilgængelige her på hjemmesiden.

Se fx vores inspirationsmateriale til kurser for forældre til børn med handicap, læs om inddragelse af børn med funktionsnedsættelser eller find redskaber til sagsbehandlingen.

Få mere at vide om børn med funktionsnedsættelser

Tjek også platformen social.dk, hvor man bl.a. kan få viden om børn og unge med specifikke diagnoser som ADHD og autisme:

Læs mere på social.dk

Kontakt

Camilla Segerlund
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her