Fortsat stigende tilfredshed med Social- og Boligstyrelsens tilskudsadministration

14-03-2024

Ny brugerundersøgelse viser, at tilfredsheden med Social- og Boligstyrelsens tilskudsadministration samlet set er høj. Tilskudsmodtagerne oplever bl.a. kontakten med styrelsen som positiv, og der er også tilfredshed med ansøgningsmaterialet. Der ses dog også visse udfordringer med regnskab og afrapportering.

Social- og Boligstyrelsen uddeler midler på social- og ældreområdet til bl.a. kommuner, regioner, selvejende organisationer og frivillige organisationer. Det sker i form af både ansøgningspuljer, direkte tilskud og driftstilskud. I 2023 blev der udmøntet tilskud for omkring 2 mia. kr. til over 600 tilskudsmodtagere.

Styrelsen tilpasser løbende tilskudsadministrationen i takt med lovgivningen og tager også initiativ til tiltag, der kan forbedre arbejdet. Som led heri undersøges tilskudsmodtagernes vurdering af styrelsens tilskudsadministration. Den seneste rapport er netop offentliggjort, og den viser, at tilfredsheden generelt er høj.

”Det er store summer, Social- og Boligstyrelsen udmønter på social- og ældreområdet. Penge, der skal ud og gøre gavn for mennesker, der ofte er i en udsat eller sårbar position. Derfor er også meget vigtigt, at administrationen er velfungerende, og tilskudsmodtagerne oplever et godt samarbejde med os, så både deres og vores ressourcer bliver brugt bedst muligt,” siger direktør for Social- og Boligstyrelsen Ellen Klarskov Lauritzen.

Positiv udvikling

Rapporten, der bygger på spørgeskemaundersøgelser, viser, at der på de fleste områder er sket en positiv udvikling. Det ses særligt på den samlede tilfredshed, som er steget fra 6,3 ved den første måling i 2018 til 7,0 i 2023 - målt på en skala fra 1 (meget utilfreds) til 10 (meget tilfreds).

Langt de fleste tilskudsmodtagere og -ansøgere er i kontakt med tilskudsadministrationen, og her er der også positive tilbagemeldinger. Det gælder ikke mindst oplevelsen af medarbejderens imødekommenhed.

Flertallet oplever også, at de får svar på deres spørgsmål, mens der er lidt mindre tilfredshed med, hvor nemt det er at komme i kontakt med tilskudsadministrationen.

Det fremgår også, at der generelt er tilfredshed med ansøgningsmaterialet - fx vejledninger - og at ansøgningspuljernes formål er tydeligt.

Et afgørende element i kommunikationen er tilskudsbrevet, som Social- og Boligstyrelsen sender som svar på ansøgningerne. Undersøgelsen viser her, at tilskudsbrevet opleves som både forståeligt og fagligt velbegrundet.

Regnskabet kan være udfordrende

Som noget nyt er der i denne omgang blevet spurgt til brugernes oplevelser med aflægning af regnskab, og her ses lidt flere knaster. Det er særligt kravene til revision og udfyldelse af regnskabsskemaet, der kan give vanskeligheder. Nogle oplever også problemer med den faglige afrapportering; specielt rapportskemaet og kravene til opgørelsen kan være årsag til udfordringer.

Undersøgelsens resultater vil indgå i Social- og Boligstyrelsens løbende arbejde for at sikre en fortsat udvikling af tilskudsadministrationen på social- og ældreområdet.

Hent undersøgelsen af tilskudsadministrationen

 

Rettelse 14. marts 2024: Omfanget af tilskud og antallet af tilskudsmodtagere var først angivet med tal fra 2022. Disse tal er erstattet senere samme dag af de nyeste tal fra 2023. Red.

Kontakt

Lene Hedegaard Kofoed
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her