Forskning skal styrke psykiatrien

03-04-2024

Under overskriften ”Bedre rammer for forskning i psykiatrien” er der aktuelt udmeldt en pulje på 98,5 mio. kr. Midlerne uddeles af Danmarks Frie Forskningsfond og skal understøtte aftalen om 10-årsplanen for psykiatrien. Der er ansøgningsfrist den 4. juni 2024.

Det faglige oplæg til en 10-årsplan for psykiatrien peger på det store potentiale i, at flere kan få det bedre og komme sig helt eller delvist fra psykiske lidelser, hvis de får den rette hjælp. Styrket forskning ses i den sammenhæng som centralt i forhold til at sikre indsatser af høj faglig kvalitet i både social- og behandlingspsykiatrien.

I forlængelse af den politiske aftale om 10-årsplanen uddeles der derfor 98,5 mio. kr. under temaet ”Bedre rammer for forskning i psykiatrien”.

Forskningsmidler til det samlede psykiatriområde

Midlerne søges via en pulje, der skal skabe bedre rammer for forskning og behandling af psykiske lidelser og være med til at sikre, at mennesker med psykiske lidelser modtager indsatser af høj faglig kvalitet. Initiativet skal også være med til at styrke de faglige miljøer og forbedre muligheden for at rekruttere og fastholde medarbejdere på tværs af det samlede psykiatriområde.

Pengene er afsat som led i fordelingen af forskningsreserven, der blev indgået i november 2023 , og udmøntes af Danmarks Frie Forskningsfond.

”Alt for mange kæmper med mistrivsel og psykiske lidelser. Skal vi løfte indsatsen hele vejen rundt - fra kommuner, regioner og de nære fællesskaber i civilsamfundet - har vi brug for forskning, der går hånd i hånd med praksis. Jeg håber, puljen vil inspirere til udviklingen af ny viden på både socialområdet og sundhedsområdet - og ikke mindst være med til at understøtte den tværsektorielle forskning,” siger kontorchef i Social- og Boligstyrelsen Elisabeth Mariann Thomassen.

Om puljen

Puljen kan søges af forskere.

Midlerne kan blandt andet gives til forskning i forebyggelse, årsagsforhold, tidlig indsats, behandling, kvalitet, sammenhæng og bruger- og pårørendeinddragelse, mistrivsel og ensomhed. Der kan desuden søges midler til klinisk forskning inden for psykiatri.

Det fremhæves, at der i ansøgningen skal redegøres for, hvorledes projektet adresserer opslagets tema om bedre rammer for forskning i psykiatrien.

Der er ansøgningsfrist til puljen den 4. juni 2024 kl. 12.00.

Se det fulde opslag hos Danmarks Frie Forskningsfond (pdf)

Hvis du vil vide mere

De faglige oplæg til 10-årsplanen for psykiatrien blev udgivet i januar 2022 og er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og Social- og Boligstyrelsen.
Læs mere om det faglige oplæg

På baggrund af oplægget blev der i september 2022 indgået en bred politisk aftale, der satte rammen for udviklingen af psykiatrien over de næste 10 år. Aftalen er tilgængelig hos Sundhedsministeriet:
Hent den politiske aftale om psykiatrien (pdf)

Den politiske aftale om fordeling af forskningsreserven i 2024 blev indgået i november 2023. Aftalen kan hentes på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside:
Hent den politiske aftale om forskningsreserven (pdf)

Indsatsen skal ses i sammenhæng med den nationale forskningsstrategi fra 2015 ’ Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser – en national strategi’.
Hent forskningsstrategien (pdf)

Kontakt

Pauline Lunding
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her