Få skræddersyet rådgivning til ledelsen om barnets lov

11-06-2024

Social- og Boligstyrelsen tilbyder gratis rådgivningsforløb om det tværfaglige samarbejde om barnets lov. Forløbene er korte og tilpasset jeres lokale praksis og ønsker om fokusområder. Der er løbende optag. Lyder det som noget for jer, så ring og hør nærmere - eller send en ansøgning med det samme.

Er du leder, og arbejder du i en kommune, hvor ledelsen på tværs af børne- og ungeområdet er klar til at styrke det tværfaglige samarbejde om implementering af barnets lov? Og har du og dine lederkolleger brug for rådgivning, som er tilpasset jeres konkrete fokusområder i implementeringsarbejdet?

Så er vores nye tilbud om et kort, skræddersyet rådgivningsforløb måske noget for jer. 

Hvad kan rådgivningsforløbene bruges til?

Formålet med rådgivningen er at understøtte kommunernes implementering af barnets lov, og fælles for alle forløb er et gennemgående fokus på det tværfaglige samarbejde om lovens intentioner.

Rådgivningsforløbene vil altid tage udgangspunkt i jeres kommunale praksis og de konkrete problemstillinger, I ønsker at arbejde med.

Det kan fx være, at I ønsker at sætte fokus på, hvordan I ledelsesmæssigt understøtter et inddragende, tværfagligt samarbejde om indsatser. Eller hvordan I understøtter, at det tværfaglige samarbejde om opfølgning og planer opleves koordineret og sammenhængende for barn, ung og forældre.

Sådan bygges et forløb op

Forløbene tilrettelægges som udgangspunkt ud fra følgende grundelementer:

  • Opstartsmøde, hvor der identificeres 1-2 fokusområder og laves aftaler om forløbets tilrettelæggelse
  • Afvikling af forløb, fx i form af rådgivningsmøder, temadage eller workshops samt opfølgning mellem aktiviteterne.
  • Afslutning af forløb med fokus på kommunens næste skridt.

Det samlede forløb varer ca. 2-4 måneder.

Det praktiske

Rådgivningen er målrettet chefniveau og faglig ledelse på tværs af myndigheds-, almen- og udførerområdet samt evt. nøglepersoner.

Det er som udgangspunkt chefen for myndighedsafdelingen, der ansøger, og som vil have kontakten til Social- og Boligstyrelsen om planlægningen af forløbet. Ansøgningskommunerne skal som et led i ansøgningsprocessen på forhånd overveje, hvilke ledere fra myndigheds-, udfører- og almenområdet, som I ønsker skal indgå i rådgivningsforløbet.

Forløbene er gratis, og der er løbende optag fra august og til udgangen af 2024.

Læs mere om forløbene

Har I brug for at høre mere, inden I beslutter jer, er I velkomne til at ringe til Social- og Boligstyrelsen og høre nærmere først. Se kontaktinfo her på siden.

Kontakt

Mette Bøgelund Frederiksen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her