Der er store gevinster ved at investere i skolefraværsindsatser – også økonomisk

25-04-2024

Skolefravær er en udfordring i mange kommuner, og der arbejdes ofte ihærdigt på både at forebygge og afhjælpe problemerne. Og lykkes indsatserne, kan der også være økonomiske gevinster at hente. Det viser en ny budgetøkonomisk analyse i SØM, Den Socialøkonomiske Investeringsmodel. Som kommune kan man også foretage sin egen analyse.

Skolefravær er en af de problemstillinger på børne- og ungeområdet, der fylder i mange kommuner i disse år. Fraværet kan findes i mange grader og have en vifte af årsager.

Børn og unge med bekymrende skolefravær indgår nu som målgruppe i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Der er samtidig foretaget en analyse af det økonomiske potentiale i effektive skolefraværsindsatser, og den viser, at det – ud over de menneskelige og sociale gevinster – også giver rigtig god mening at investere i indsatserne, når man ser på budgetterne.

Det viser analysen

  • Der kan være store økonomiske gevinster ved at investere i effektive skolefraværsindsatser. Det gælder både indsatser, der skal afhjælpe skolefravær, og de forebyggende tiltag.
  • Investeringen sker i kommunerne, og det er også kommunerne, som høster gevinsten
  • De budgetøkonomiske gevinster skyldes især færre udgifter til sociale indsatser til børn og unge og overførselsindkomster
  • Der er diversitet i målgruppen af børn og unge med bekymrende skolefravær, men der er en betydelig gevinst for alle delmålgrupper.

Se resultaterne af analysen her

Som kommune kan man også foretage sin egen budgetøkonomiske analyse i SØM af lokale indsatser for at forebygge og afhjælpe skolefravær og se, hvordan de påvirker kommunens økonomi.   


Om analysen af skolefraværsindsatser

Analysen starter dér, hvor fraværsindsatsen lykkes. Derfor viser analysen det økonomiske potentiale for de offentlige budgetter, når ét barn eller en ung afhjælpes med bekymrende skolefravær. Analysen siger ikke noget om en konkret fraværsindsats, men udelukkende noget om potentialet for målgruppen, når indsatsen lykkes.

Analysen ser kun på økonomiske konsekvenser på de budgetområder, der vurderes at kunne påvirkes af en skolefraværsindsats. For eksempel er det relevant at se på udgifterne til indsatser, der er rettet mod børn og unges uddannelse, mens udgifter til somatiske indlæggelser ikke forventes at blive påvirket og derfor ikke er inkluderet i analysen.

Social- og Boligstyrelsen arbejder løbende med at kvalificere de budgetøkonomiske konsekvenser af indsatser for de målgrupper, der indgår i SØM, så analyserne stadig bliver mere sikre og præcise.

Læs mere på social.dk om kvalificering af konsekvenserne i SØM

Kontakt

Kathrine Ebbe Tertz
Specialkonsulent

Hvis du vil vide mere

Du kan læse meget mere om SØM på Social- og Boligstyrelsens vidensplatform social.dk.

Læs mere om SØM