Botilbudsteams skaber positive resultater for borgere på botilbud

13-03-2024

Når udgående botilbudsteams udfører ambulant psykiatrisk behandling på de enkelte botilbud, medfører det en bedre sundhedsfaglig behandling og indsats for borgerne. Desuden opnås bedre koordination på tværs af sektorer og færre uhensigtsmæssige indlæggelser. Det viser en erfaringsopsamling udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og Social- og Boligstyrelsen.

Mange mennesker med psykiske lidelser oplever, at deres forløb på tværs af den regionale psykiatri og socialpsykiatrien er præget af utilstrækkelig sammenhæng, vidensdeling og koordination.

I praksis betyder det, at borgerne risikerer ikke at profitere af indsatserne, og at deres tilstand forværres. Det kan også medføre flere uhensigtsmæssige indlæggelser og voldsomme episoder.

Hvad er botilbudsteams?

Udgående teams benyttes i den regionale psykiatri til at varetage ambulant psykiatrisk behandling i borgernes hjem eller på botilbud. Botilbudsteams går imidlertid skridtet videre og indgår i et tæt samarbejde med det socialpædagogiske personale, så den sundhedsfaglige indsats og sociale indsats er koordineret og understøtter hinanden. Botilbudsteams har et særligt fokus på at være tilgængelige for både personalet og borgerne på det enkelte botilbud.

Positive resultater i to regioner

Erfaringsopsamlingen har undersøgt, hvilke erfaringer og resultater psykiatrien og botilbud i Region Hovedstaden og Region Sjælland har skabt med botilbudsteams.

Erfaringsopsamlingen finder, at botilbudsteams både har forbedret den sundhedsfaglige behandling og indsats til borgerne samt styrket den tværsektorielle koordination og samarbejdet på tværs af den regionale psykiatri og den kommunale socialpsykiatri.

Konkret viser analysen:

  • Forbedret sundhedsfaglig behandling
    Botilbudsteamet tilbyder en individuelt tilrettelagt og fleksibel behandling for borgerne. Herudover har den løbende tilgængelighed og sparring med botilbudsmedarbejderne været med til at styrke det sundhedsfaglige vidensniveau hos medarbejderne på botilbuddene.
  • Styrket tværsektorielt samarbejde
    Etableringen af botilbudsteams har skabt et stærkere og mere formaliseret samarbejde mellem den regionale psykiatri og socialpsykiatrien. Fagpersonalet oplever en markant forbedret samarbejdsrelation, en hyppig og rettidig kommunikation, samt at forløbet i højere grad koordineres med afsæt i fælles mål og planer.
  • Bedre rammer for forebyggelse af uhensigtsmæssige forløb og indlæggelser
    Den styrkede sundhedsfaglige indsats og det forbedrede tværsektorielle samarbejde har skabt bedre rammer for en rettidig og tværfaglig indsats i de tilfælde, hvor borgerne oplever forværring i deres tilstand eller trivsel. Det er med til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. Derudover viser erfaringerne, at botilbudsteams har et fokus på at sikre bedre overgange via en tæt opfølgning ved både indlæggelse og ved udskrivning i psykiatrien.

Hent erfaringsopsamlingen her

Kontakt

Volkan Yücel
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her