Ny guide til dagtilbud og grundskolen om barnets lov

11-01-2024

Barnets lov, der trådte i kraft 1. januar 2024, har et særligt fokus på børns ret til at blive hørt og inddraget i egen sag. Social- og Boligstyrelsen udgiver en guide til personale i dagtilbud og grundskole om, hvordan man kan understøtte inddragelse af barnet, og andre opmærksomhedspunkter i forbindelse med loven.

Som fagperson i dagtilbud eller skole har man både en særlig viden om og en særlig kontakt til børn og unge og kan derfor være den første til at registrere trivselsproblemer. Hvis personalet har bekymring for børn og unges trivsel på en måde, som skal føre til en underretning, er det vigtigt, at barnets eller den unges eget perspektiv bliver inddraget i den eventuelle sag, som de får i kommunen.

Barnets lov, der samler alle reglerne for støtte til børn og unge, uanset om deres støttebehov har afsæt i sociale problemer, en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller andre udfordringer, understreger netop inddragelse af børn og unge. I loven er der gennemgående fokus på at styrke børn og unges rettigheder og ikke mindst retten til at blive hørt og inddraget i egen sag, uanset alder.

Men hvordan griber man som fagperson bedst underretningen og den efterfølgende støtte an - og hvilke aspekter af loven skal man i øvrigt være opmærksom på, når man arbejder som fx lærer eller pædagog? Det kan man nu få vejledning til i en ny guide om barnets lov, der henvender sig til personalet i dagtilbud og grundskolen.

Guidens temaer

Guiden giver både overordnet viden om den nye lov, beskriver udvalgte paragraffer og fortæller om de handlemuligheder, man har som fagperson, når man er bekymret for et barn eller en ung. Guiden giver også konkrete bud på, hvordan man kan understøtte børn og unge under et sagsforløb i kommunen.

De tre centrale temaer i guiden er:

  • Hvordan støtter jeg op om inddragelse af børn, unge og deres forældre
  • Hvad kan jeg gøre, når jeg er bekymret for et barn eller en ungs trivsel
  • Hvilken hjælp og støtte kan børn, unge og familier få jf. barnets lov.

Hent guiden til barnets lov

Kontakt

Louise Lau Justesen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her