Nu regnes genbrugte byggematerialer for 0 kg CO2 i bygningers klimaregnskab

04-01-2024

Fra 1. januar 2024 tæller genbrugte byggematerialer for 0 kg CO2 i beregningen af bygningers klimaregnskab. Det sker efter nye principper for beregning af genbrugte byggematerialer trådte i kraft i bygningsreglementet.

Genbrugte byggematerialer er indtil nu blevet værdiansat på lige fod med nye materialer i krav til bygningers klimaregnskab. Men det bliver der gjort op med nu, hvor genbrugte byggematerialer fremover belønnes i beregning af bygningers klimapåvirkning.

Fra 1. januar 2024 gælder der nye beregningsprincipper for genbrugte byggematerialer og dermed en ændring af krav til bygningers klimaregnskab (LCA) i bygningsreglementet.

Fremover fastsættes genbrugsmaterialers klimapåvirkning til nul igennem hele livscyklussen for alle bygningens moduler. Denne belønning vil understøtte udviklingen af et nyt marked for genbrug.

Ny vejledning om beregning af genbrugte byggematerialer

For at informere om de nye beregningsprincipper er der udarbejdet en vejledning til kravet til bygningers klimaregnskab i bygningsreglementet. Vejledningen beskriver bl.a. definitionen på genbrugsmaterialer i relation til beregning af bygningers klimaregnskab.

Bag beslutningen om at belønne genbrugsmaterialer i klimaberegning ligger en politisk tillægsaftale til den nationale strategi for bæredygtigt byggeri. Aftalen skal revurderes i 2025 i forhold til, hvorvidt tilgangen til fremme af genbrugsmaterialer i forbindelse med nybyggeri fortsat er hensigtsmæssig.

Social- og Boligstyrelsen arbejder derfor i de kommende år med at opbygge viden og data for genbrugte byggematerialer.

Læs vejledningen om de nye beregningsprincipper for genbrugte byggematerialer her

Læs mere om National strategi for bæredygtigt byggeri her

Læs mere om den politisk aftale om beregningsprincipper til fremme af genbrug i nybyggeri her

Kontakt

Byggeri