Workshop om implementering af barnets lov

03-05-2023

Barnets lov forventes at træde i kraft til efteråret. Har du som leder eller medarbejder ansvar for implementeringen, så deltag i en af vores workshops i august 2023. Her giver vi en grundig indføring i loven, konkrete redskaber til arbejdet og etablerer netværk til erfaringsudveksling.

Barnets lov, der ventes at træde i kraft 1. oktober 2023, skal styrke kvaliteten både i sagsbehandlingen og i de indsatser, kommunerne tilbyder børn og unge med behov for særlig støtte.

Særligt centralt for lovforslaget er det stærke fokus på at sikre barnets eller den unges perspektiv, der skal være styrende i alle led, herunder ved behovsafdækning, i indsatser og ved opfølgning.

Social- og Boligstyrelsen afholder i samarbejde med Ankestyrelsen forskellige former for undervisning og støtte til implementeringen af loven. Som led i dette arbejde tilbydes en workshop til ledere og nøglemedarbejdere på myndighedsområdet.

Hvad sker der på workshoppen?

Formålet med workshoppen er at støtte landes kommuner i at omsætte barnets lov i praksis og give inspiration til, hvordan arbejdet kan tilrettelægges.

Dagen rummer:

  • Orientering om barnets lov og lovens intentioner
  • Orientering om lovens mindset og proceskrav
  • Information om undervisningstilbud til forskellige medarbejdergrupper
  • Oplæg om implementeringen: Viden, inspiration og redskaber
  • Etablering af tværkommunale erfaringsnetværk.

Praktiske oplysninger

Målgruppen er ledere og nøglemedarbejdere på børn- og ungeområdet med ansvar for implementeringen af barnets lov i praksis.

Der holdes ti workshops i alt, to i hver region. Alle workshops har samme indhold, så man kan deltage der, hvor det passer bedst. Af hensyn til etablering af erfaringsnetværk og videndelingen i øvrigt anbefales dog, at man så vidt muligt melder sig til en af de workshops, der afholdes i ens egen region.  

Det er gratis at deltage. Tilmeldingsfristen er d. 1. august 2023 for alle workshops.

Virtuelle møder i juni

Der tilbydes også virtuelle møder om barnets lov. Møderne, der holdes i juni, er målrettet syv forskellige målgrupper på børn- og ungeområdet og giver en overordnet introduktion til loven.

Se nyheden om de virtuelle møder

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om reformen Børnene Først og barnets lov på sbst.dk, bl.a. om den øvrige støtte, Social- og Boligstyrelsen tilbyder:

Få mere at vide om Børnene Først

 

Irene Ildvedsen
Socialfaglig konsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her