Virtuelle møder om barnets lov

29-03-2023

Barnets lov forventes at træde i kraft til efteråret. Hvad er formålet med den nye lov? Hvordan implementerer vi loven? Og hvilke ændringer medfører den? Det er nogle af de spørgsmål, Social- og Boligstyrelsen i samarbejde med Ankestyrelsen vil prøve at besvare på en række virtuelle møder i juni 2023.

Barnets lov skal anerkende børn i deres egen ret og som selvstændige individer med egen stemme.

Sådan hedder det overordnet i den politiske aftale om Børnene Først, hvor intentionen om barnets lov beskrives.

Med barnets lov er det tanken at samle reglerne om støtte og hjælp til børn og unge ét sted, uanset om støttebehovet har afsæt i sociale problemer, en funktionsnedsættelse hos barnet eller andre sociale udfordringer.

Det fremhæves også i aftaleteksten, at den nye lov skal styrke barnets rettigheder og stadfæste et tidssvarende børnesyn. Både regler og praksis skal sikre, at barnets perspektiv altid er i fokus og er styrende både i udredning, indsatser og opfølgning – uanset barnets alder.

Barnets lov betyder derfor forandringer både for sagsbehandlingen, for tilbuddene til børn og unge, for samarbejdet på tværs og for ledelsen af børne- og ungeområdet. Social- og Boligstyrelsen tilbyder i den forbindelse en række aktiviteter, blandt andet virtuelle møder, hvor vi sammen med Ankestyrelsen fortæller om den nye lov.

Barnets lov forventes at træde i kraft den 1. oktober 2023.

Hvad sker der på møderne?

På møderne orienterer vi om den nye lov, herunder:

 • lovens overordnede formål og intentioner
 • centrale ændringer
 • Social- og Boligstyrelsens andre tiltag, der kan hjælpe jer med at arbejde med barnets lov

Møderne afholdes virtuelt.

Hvem kan deltage?

Møderne henvender sig bredt til de personer, som har interesse i at vide mere om barnets lov og dens intentioner, og som gerne vil forberede sig på den kommende implementering. Der afholdes syv virtuelle møder målrettet forskellige målgrupper:

 • Kommunernes politiske udvalg, direktører samt chefer
 • Ledere og nøglemedarbejdere med ansvar for implementeringen af barnets lov på myndighedsområdet for børn og unge
 • Rådgivere fra myndighedsområdet for børn og unge
 • Ledere og medarbejdere på udførerområdet på det specialiserede børne- og ungeområde (både kommunale og private)
 • Ledere og medarbejdere på almenområdet, fx skole- og dagtilbudsledere
 • Civilsamfundsaktører og andre interessenter på børne- og ungeområdet
 • Undervisere fra professionshøjskoler mv.

Møderne optages og vil efterfølgende være tilgængelige via Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.  

Praktiske oplysninger

Alle syv virtuelle møder bliver afholdt i juni 2023. Program og link til deltagelse sendes ud til alle tilmeldte senest dagen inden mødet. Deltagelse er gratis.

Tilmeld dig et af de virtuelle møder om barnets lov her:

 • 6. juni kl. 15:30-16:15: Målrettet kommunernes politiske udvalg, direktører og chefer. )
  Tilmeld dig mødet
 • 12. juni kl. 10:00-11:00: Målrettet ledere og nøglemedarbejdere med ansvar for implementeringen af barnets lov på myndighedsområdet for børn og unge
  Tilmeld dig mødet
 • 12. juni kl. 12:00-13:00: Målrettet rådgivere fra myndighedsområdet for børn og unge
  Tilmeld dig mødet
 • 13. juni kl. 13:30-14:30: Målrettet undervisere fra professionshøjskoler mv.
  Tilmeld dig mødet
 • 13. juni kl. 15:00-15:45: Målrettet civilsamfundsaktører og andre interessenter
  Tilmeld dig mødet
 • 15. juni kl. 10:00-10.45: Målrettet ledere og medarbejdere fra udførerområdet (både kommunale og private). 
  Tilmeld dig mødet
 • 15. juni kl. 13:30-14:15: Målrettet ledere og medarbejdere på almenområdet, fx skole- og dagtilbudsledere
  Tilmeld dig mødet

Tilmeldingsfrist: 29. maj 2023 kl. 12.00 (alle møderne).

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om reformen Børnene Først og barnets lov på sbst.dk, herunder den øvrige støtte Social- og Boligstyrelsen tilbyder:

Få mere at vide om Børnene Først 

Irene Ildvedsen
Socialfaglig konsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her