Webinar: Unge, hjemløshed og uddannelse

25-10-2023

Hvis boligsituationen er usikker, bliver det ekstra udfordrende at holde fast i uddannelsen. Og omvendt! Vær med, når Social- og Boligstyrelsen den 20. november 2023 afholder et gratis webinar om, hvordan man kan arbejde med udsatte unge og uddannelse, og hvordan boligen kan være det stabile fundament til bedre trivsel.

Unge i hjemløshed er ikke altid så synlige, og det betyder, at deres situation kan nå at blive forværret, før de får den rette hjælp. En måske lidt overset gruppe i den sammenhæng er unge under uddannelse – særligt dem, der har et lidt tyndt netværk eller på anden vis er i en sårbar eller udsat position.

For mange sårbare unge kan en ustabil boligsituation gøre, at de ikke kan overskue deres uddannelse og dropper ud. For andre unge er rækkefølgen omvendt: De dropper ud af uddannelsen og mister  deres bolig som en direkte eller indirekte konsekvens.

Det sker på webinaret

For at understøtte, at flere unge fastholder både deres bolig og tilknytningen til uddannelse, tilbyder Social- og Boligstyrelsen nu et webinar hvor vi stiller skarpt på, hvordan man kan identificere og arbejde med udsatte unge under uddannelse. Vi retter særligt blikket mod de kritiske overgange, man bør være opmærksom på i forhold til unge og hjemløshed, og hvordan boligen kan være et stabilt fundament til bedre trivsel.

Med udgangspunkt i Opsporingsguiden – en guide til opsporing af unge i risiko for hjemløshed giver Social- og Boligstyrelsen en kort præsentation af relevante værktøjer og greb, man kan tage fat I, hvis man vil arbejde mere proaktivt med forebyggelse af hjemløshed blandt unge. 

Hent guiden til opsporing af unge i risiko for hjemløshed

På webinaret præsenterer Aalborg Kommune også deres erfaringer med at støtte udsatte unge. Kommunen vil fortælle om deres boligfællesskaber for unge og deres samarbejde med en uddannelsesinstitution. Erfaringerne er høstet i initiativet ”Ung under eget tag”, der er aktuelt i perioden januar 2022 – marts 2024 i samarbejde med Hjem til alle-alliancen.

Praktiske oplysninger

Webinaret finder sted den 20. november kl. 10-12 via Zoom. Det er gratis at deltage.

Webinaret henvender sig til aktører fra uddannelsessektoren og den kommunale ungeindsats, herunder fx UU-vejledere, myndighedssagsbehandlere, FGU og øvrige ungdomsuddannelser.

Tilmeldingen er åben, og man opfordres til at videreformidle til relevante samarbejdspartnere i og uden for det kommunale regi.

Tilmelding til webinaret

Kontakt

Anders Reinhard Kieler
Fuldmægtig

Hvis du vil vide mere

En undersøgelse af VIVE viser, at ca. 20 pct. af de unge, der står uden tag over hovedet, er eller for nylig har været under uddannelse.

Hent undersøgelsen hos VIVE