Webinar: Tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge

12-01-2023

Overgreb mod børn og unge er tabubelagt og bliver ikke altid opdaget. Vil I have inspiration til, hvordan I som fagpersoner kan styrke jeres opmærksomhed på at opspore overgreb, så deltag i webinar 3. februar 2023. Webinaret afholdes af Social- og Boligstyrelsens videnscenter SISO.

Vi ved alle, at overgreb mod børn og unge finder sted. Det kan være psykisk vold – fx systematisk nedgørelse, tvang eller krav om underkastelse. Eller det kan dreje sig om fysisk vold eller seksuelle aktiviteter.

Men overgreb bliver ikke altid opdaget.

Arbejder man som fagperson med børn og unge, er der derfor også en risiko for, at nogle af dem, man møder i hverdagen, har oplevet overgreb og måske fortsat er udsat for dem. Mange af disse overgreb opdages først, når barnet selv er parat til at fortælle om det, eller når der er synlige mærker efter overgreb, som bemærkes af andre. Når det sker, kan overgrebene have fundet sted i lang tid.

Overgreb er tabu

Der er mange grunde til, at overgreb ikke altid bliver opdaget. Overgreb er et tabubelagt emne, som både børn og voksne kan have svært ved at tale om. Mange børn og unge fortæller ikke om overgreb, de har været udsat for, og fagpersoner kan være tilbageholdende med at opstille hypoteser og være undersøgende i forhold til, om børn i mistrivsel kan være udsat for overgreb.

Som fagperson har du mulighed for at gøre en forskel i et barns liv og fremtid, hvis du hjælper til med at opspore overgreb. Du kan bidrage til, at overgrebene stopper og skabe mulighed for, at barnet kan få den nødvendige støtte og behandling til at få overgrebene bearbejdet, så risikoen for at udvikle alvorlige senfølger reduceres.

Hvad sker der på webinaret?

På webinaret vil Socialstyrelsens videnscenter SISO gennemgå, hvad det er, man som fagperson skal være opmærksom på:

  • Hvad ved vi om omfanget af overgreb?
  • Fagpersoners blinde pletter
  • Risikofaktorer
  • Tegn og reaktioner
  • Barnets barrierer for at tale om overgreb
  • Hvordan man kan invitere til samtale med barnet
  • Faglige hypoteser om overgreb
  • Et opsporende mindset

Undervejs vil der være korte oplæg, refleksionsspørgsmål, filmklip, dialog mellem oplægsholderne m.m.

Praktiske oplysninger

Målgruppen for webinaret er fagpersoner og faglige ledere, der arbejder med børn og unge, fx på dagtilbuds- eller skoleområdet, i PPR, i sundhedsplejen eller på myndighedsområdet.

Webinaret afholdes 3. februar kl. 10.00 – 11.30.

Program og link til deltagelse sendes ud til alle tilmeldte senest dagen inden webinaret. Deltagelse er gratis.

Tilmelding til webinaret 3. februar 2023

Tilmeldingsfrist 30. januar 2022 kl. 12.00.

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om tidlig opsporing af overgreb i SISO’s nye håndbog:

Den professionelle tvivl – en håndbog om tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge

Social- og Boligstyrelsens videnscenter SISO tilbyder rådgivningsforløb til kommuner, der ønsker at styrke deres praksis på overgrebsområdet.

Rådgivningsforløb til kommuner

Kontakt

Lis Toft Madsen

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her