Webinar: Sæt borgeren ved roret i socialpsykiatrien

04-10-2023

"Borgeren ved roret" er en faglig tilgang baseret på recovery-orienteret rehabilitering. Vær med, når Social- og Boligstyrelsen den 24. oktober 2023 afholder et gratis webinar om, hvordan man kan arbejde med tilgangen, og få ny inspiration og redskaber til praksis. På webinaret får vi besøg af KL og Rudersdal Kommune.

I Rudersdal Kommune har man de senere år arbejdet systematisk med recovery-orienteret rehabilitering.

I kommunens socialpsykiatri er der et særligt fokus på at understøtte en kultur og et mindset, hvor det er borgerne, der sætter retningen for indsatsen. Men kommunen er også gået skridtet videre: Borgerne bidrager nemlig også til det faglige arbejde og er med til at udvikle og forbedre kommunens tilbud, så de passer til borgernes behov.  

I Social- og Boligstyrelsens Koncept for udvikling og omlægning af socialpsykiatrien til recovery-orienteret rehabilitering, tilbydes inspiration og vejledning til, hvordan socialpsykiatriens tilbud, myndighed og den strategiske ledelse kan arbejde recovery-orienteret rehabiliterende. Vi kalder tilgangen for Borgeren ved roret.

Er I i jeres kommune interesseret i at udvikle og omlægge praksis, men savner inspiration til, hvordan I konkret kan gøre det, så deltag i vores webinar.  

Det sker på webinaret

KL indleder med et oplæg om det politiske fokus på socialpsykiatrien nationalt og fælleskommunalt.

Herefter præsenterer Social- og Boligstyrelsen Koncept for strategisk udvikling og omlægning til recovery-orienteret rehabilitering, og hvordan der kan arbejdes med afsæt i tilgangen i de sociale tilbud. 

Centerchef Lene Lilja Petersen fra Rudersdal Kommune deler kommunens erfaringer med den faglige tilgang på de sociale tilbud, og arbejdet med at inddrage borgerne på en helt ny måde, både i den enkeltes forløb og i udviklingen af kommunens indsatser. 

Inden vi slutter, fortæller vi også om Social- og Boligstyrelsens nye tilbud om hjælp og rådgivning til at arbejde med udgangspunkt i tilgangen.

Praktiske oplysninger

Webinaret finder sted den 24. oktober kl. 10-12 via Zoom. Det er gratis at deltage.

Webinaret henvender sig til chefer, ledere og medarbejdere i de sociale tilbud. Får du selv en indsats som borger, eller samarbejder du med socialpsykiatrien – fx som civilsamfundsorganisation - er du også meget velkommen. 

Tilmeld dig her

Den faglige tilgang

At arbejde recovery-orienteret rehabiliterende indebærer, at borgerne mødes med en tro på, at de kan udvikle sig. Det skaber en oplevelse af kontrol, mening og håb for en bedre fremtid og dermed motivation hos den enkelte. Social- og Boligstyrelsen kalder den måde at arbejde på for Borgeren ved roret.  

Styrelsen har lavet et samlet koncept for omlægning af socialpsykiatrien til den faglige tilgang. Der er også guides til, hvordan man kan anvende tilgangen i praksis.

Hent konceptet og de forskellige guides

Kontakt

Adriana Pljevaljcic
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her