Webinar: Læringsforløb for unge med autisme

20-01-2023

Vil du høre om kommunernes arbejde med indsatsen ”Læringsforløb for unge med autisme”? Forløbet bidrager til at forbedre de unges livsmestring og sociale færdigheder i overgangen til et selvstændigt voksenliv. Hør mere, når Social- og Boligstyrelsen, KL og PwC inviterer til webinar 28. februar 2023.

Unge med autisme er en voksende gruppe, som spænder bredt fra sårbare unge til unge, der er forholdsvis ressourcestærke. Mange af de unge kan have det særligt svært i overgangen til voksenlivet, og kommunerne har store udfordringer med at finde relevante tilbud.

En ny indsats, der netop er blevet evalueret med positive resultater, sætter fokus på læring i grupper. Ved at hjælpe de unge til nye copingstrategier og kompetencer sigter forløbet på at give dem indsigt og færdigheder til at mestre voksenlivet og indgå i fællesskab med andre. Målet er et godt og selvstændigt liv med mindst mulig støtte.

PwC, KL og Social- og Boligstyrelsen tilbyder nu et webinar, hvor interesserede kommuner kan høre nærmere om forløbet.

Hvad sker der på dagen?

På webinaret vil en kommune give os indblik i deres erfaringer med indsatsen.  

Kommunen har arbejdet målrettet med et samlet læringsforløb, som udover gruppeforløbet også består af individuel støtte. Den er afgørende for at sikre forankringen af viden og kompetencer hos den unge. Understøttelse af den unges netværk er også vigtig for at fastholde den positive udvikling, og endnu et element er derfor forældreforløb i grupper.

Til webinaret vil kommunen fortælle om de erfaringer og læringspointer, de har. Du kan også høre Socialstyrelsen og PwC beskrive indholdet af indsatsen og resultaterne fra evalueringen på tværs af de seks kommuner, der har været med til at udvikle forløbene.

Undervejs vil der være mulighed for korte drøftelser og spørgsmål til oplægsholderne.

Hvem kan deltage?

Målgruppen for webinaret er kommunale ledere, faglige koordinatorer og sagsbehandlere inden for socialområdet.

Praktiske oplysninger

Webinaret afholdes den 28. februar kl. 10.30 – 11.30. Program og link til deltagelse sendes ud til alle tilmeldte senest dagen inden. Deltagelse er gratis.

Tilmeld dig webinaret her via PwCs hjemmeside

Tilmeldingsfrist: 27. januar kl. 12.00

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om ”Unge med autisme – overgangen til et selvstændigt liv” på Socialstyrelsen.dk:

Læs mere om projektet

Unge med autisme har udbytte af gruppeforløb

Kontakt

Dorthe Bevensee
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her