Webinar: Hør om Social- og Boligstyrelsens SSP-uddannelse

24-05-2023

Er du leder med ansvar for SSP-samarbejdet? Eller er du ansat i en kommune eller i politiet og har funktion i SSP-samarbejdet? Så deltag i vores gratis webinar 12. juni om SSP-uddannelsen og hør om målgruppe, opbygning og indhold, så du kan vurdere, om uddannelsen er noget for dig eller dine medarbejdere.

Social- og Boligstyrelsen udbyder en national SSP-uddannelse. Uddannelsen har til formål at styrke SSP-konsulenter og -medarbejdere i deres kriminalitetsforebyggende arbejde og understøtte en fælles tilgang til SSP-arbejdet på tværs af myndigheder og sektorer.

Det sker på webinaret

På webinaret kommer vi rundt om hele SSP-uddannelsen.

Vi præsenterer uddannelsens målgruppe og fortæller om de byggestene - et grundmodul og fire tilvalgsmoduler – som uddannelsen består af.

Du vil få indblik i, hvilke konkrete færdigheder og kompetencer man kan forvente at få gennem uddannelsen, og hvordan de kan gavne SSP-samarbejdet i jeres kommune.

Vi sætter også fokus på, hvordan man som leder eller fagperson kan omsætte den opnåede viden og kompetencer i jeres organisation, så I får størst muligt udbytte af modulerne.

Praktiske oplysninger

Webinaret henvender sig til SSP-medarbejdere, som har lyst til at høre mere om muligheden for at følge et eller flere moduler på uddannelsen. Det vil mere specifikt sige SSP-konsulenter, SSP-medarbejdere med funktion i SSP- samarbejdet samt ansatte i politiet med direkte kontakt til den kommunale SSP-indsats.

Webinaret er også relevant for ledere med ansvar for SSP-samarbejdet, som gennem deltagelse i webinaret kan vurdere, om SSP-uddannelsen kan være relevant for medarbejderne.

Webinaret er gratis og afholdes 12. juni kl. 14.00-15.00

Tilmeldingsfrist 8. juni kl. 12.00.

Tilmeld dig webinaret
 
Læs mere om SSP-uddannelsen

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her

Kristoffer Vahl Møller
Specialkonsulent