Webinar: Bekymrende skolefravær

27-04-2023

Hvordan kan vi løse udfordringerne med skolefravær? Det arbejder tre kommuner med netop nu. De har både fokus på at hjælpe børnene og på det organisatoriske setup, der er en forudsætning for at komme i mål. Hør mere på vores webinar 30. maj 2023.

Bekymrende skolefravær kan have mange forskellige årsager, og er ofte et tegn på manglende trivsel. Næsten ni ud af ti kommuner oplever udfordringer med at håndtere skolefravær og mangler viden og kompetencer.

Social- og Boligstyrelsen er derfor sammen med Rambøll og tre kommuner ved at udvikle og modne en model, der skal sikre en sammenhængende indsats for at afhjælpe problemer med skolefravær i 0.-10. klasse. Modellen adresserer både begyndende og bekymrende skolefravær.

De udfordringer, kommunerne har, knytter sig ikke mindst til rolle- og ansvarsfordelingen mellem social- og skoleområdet. Projektet har derfor særligt fokus på samarbejdet på tværs af socialområdet, skole og PPR.

Et kig ind i maskinrummet

Indsatsen afprøves lige nu i kommunerne Herning, Hørsholm og Slagelse frem til udgangen af 2023. Har I lyst til at få et kig ind i maskinrummet, så tilmeld jer vores webinar om projektet.

På webinaret vil I blive introduceret til modellen og få lejlighed til at høre to af projektkommunernes erfaringer med at anvende den i praksis – både erfaringerne med at organisere samarbejdet om indsatsen og konkrete eksempler på, hvordan indsatsen kan hjælpe børnene tilbage i skole.

Vi præsenterer også de overordnede resultater og perspektiver fra den midtvejsevaluering, der netop er afsluttet.

Som en del af programmet bliver der mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne, ligesom der er lejlighed til at drøfte egne og andres erfaringer med at tilrettelægge indsatser, som kan hjælpe børn og unge med at komme i skole.

Praktiske oplysninger

Webinaret afholdes 30. maj 2023 kl. 13.00 – 15.00. Målgruppen er kommunale ledere og centrale medarbejdere inden for skole-, PPR- og socialområdet.

Program og link til deltagelse sendes ud til alle tilmeldte senest dagen inden. Deltagelse er gratis.

Tilmeldingsfrist: 25. maj.

Tilmeld dig webinaret om skolefravær

Læs mere om projektet

Se nyheden om kommunernes største udfordringer på socialområdet

 

 

Kontakt

Lise Skov Pedersen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her