Vil I hjælpe familier med børn med handicap til bedre trivsel?

02-05-2023

Færre klagesager og gladere familier. Social- og Boligstyrelsen tilbyder støtte til kommuner, der vil arbejde med én af vores koordinerede og sammenhængende indsatser til familier med børn med funktionsnedsættelser. Vi har netop åbnet for en ny ansøgningsrunde og holder informationsmøde den 26. maj 2023.

Børnehandicapområdet er præget af komplekse sager med mange parter, og det kan være udfordrende for både kommunen og de involverede familier.

Som kommune kan man opleve, at det er krævende at få samarbejdet til at fungere på tværs af de mange aktører, og at organiseringen måske ikke understøtter en helhedsorienteret indsats. Forældrene kan derfor opleve, at de selv skal koordinere samarbejdet med kommunen og forholde sig til mange fagpersoner omkring barnet, og det kan resultere i stress og en presset hverdag.

Det kan vi gøre noget ved!

Øget trivsel og bedre sagsbehandling

Gode erfaringer er nemlig allerede høstet med indsatserne ”En familie - én indgang” og ”Sammen om familien”, som foreløbig 12 kommuner har arbejdet med. Som en del af modellerne arbejder I med øget fokus på koordinering af handicapsager og inddragelse af barnet og familien, der begge er indsatsområder i den kommende barnets lov.

Familierne oplever sig inddraget, hørt og forstået, og koordineringen og den tætte kontakt har øget tilliden og samarbejdet til sagsbehandleren. Forældrene bliver mindre stressede og får mere overskud til mestring af dagligdagen.
 
Også kommunerne har positive erfaringer. Rådgiverne har haft mere tid til koordinering og til at opbygge et tættere samarbejde med familierne. Flere af kommunerne har oplevet, at der med tættere opfølgning og koordinering kunne iværksættes indsatser, der var mindre indgribende.

Flere af kommunerne har også haft færre klager. Centerchef for ’Børn og Forebyggelse’ i Ishøj kommune, René Juhl, oplyser, at de i 2021 havde i alt 14 klagesager til Ankestyrelsen: ”Sidste år har vi kun haft tre – heraf to på handicapområdet”, siger han.

Ansøgningsfrist 16. juni 2023

Modellerne er forskelligt organiseret, men er begge rettet mod børn og unge i alderen 0-17 år, der har betydelig og varigt nedsat funktionsevne, og som har behov for indsatser, hvor der er behov for en høj grad af koordinering og samarbejde.

I ”Én familie – én indgang” har familien bl.a. én fast familiekoordinator, der står for koordineringen af familiens indsatser. ”Sammen om familien” er centreret omkring et tværgående samarbejde og hyppig opfølgning.

Social- og Boligstyrelsen vil gerne udbrede de to modeller flere steder i landet i perioden 2022-24 og tilbyder derfor støtte til kommuner, der ønsker at implementere én af dem.  

Det får I med:

  • Målrettet kompetenceudvikling af medarbejderne
  • En fast medarbejder fra Social- og Boligstyrelsen koblet på til at støtte implementeringen
  • Velafprøvet redskabskasse til det systematiske arbejde
  • Adgang til et netværk med de øvrige deltagere kommuner

Den næste ansøgningsrunde er netop åbnet. Der er ansøgningsfrist 16. juni.

Hent ansøgningsmaterialet på denne side

Hør mere på vores informationsmøde

Lyder det som relevant for jeres kommune, så vær med, når Social- og Boligstyrelsen inviterer til virtuelt informationsmøde 26. maj 2023 kl. 10.30-11.30. Her fortæller vi nærmere om de to modeller, og om hvordan I ansøger om at få del i den implementeringsstøtte og kompetenceudvikling, der tilbydes.

Det er gratis og uforpligtende at deltage i mødet, men tilmelding er nødvendig, og skal ske senest den 25. maj 2023 kl. 12.00.

Tilmeld dig mødet via NemTilmeld

Kontakt

Dorthe Bevensee
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her